Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus Kierrätyksestä omituinen kilpa

Hiljan voimaan tullut asetus sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuusta näyttää aiheuttavan juuri sellaisia eturistiriitoja kuin odottaa saattoi.

    Rikkinäisten sähkölaitteiden kunnostamisesta uusiokäyttöön on tullut kerta heitolla haluttua toimintaa, josta tuottajapuoli ja kierrätyskeskukset kiivaasti kilpailevat.

Tuottajavastuu velvoittaa valmistajia ja maahantuojia järjestämään käytöstä poistettujen kodinkoneiden keräyksen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Samalla toiminnan kustannukset siirtyvät kuluttajien kontolta valmistajille, käytännössä uusien laitteiden hintoihin.

Käytettyjen jääkaappien, televisioiden, pölynimurien, tietokoneiden ja muiden kodinkoneiden uudelleen hyödyntämistä ovat tähän asti hallinneet osin kuntien, valtaosin erilaisten yhteisöjen ylläpitämät kierrätyskeskukset. Tuottajavastuun mukaisiksi kierrätyspisteiksi niistä on hyväksytty kuitenkin vain muutama.

Kulutuselektroniikan kauppiaat haluavat antaa hylkylaitteiden kunnostamisen itse valtuuttamilleen huoltoliikkeille. Näin siksi, että maahantuojat ja valmistajat ovat kuulemma viime kädessä vastuussa uusiolaitteiden sähköturvallisuudesta ja kuluttajansuojasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Perustelu ontuu, sillä lain säädösten mukaan vastuu korjatun sähkölaitteen toimivuudesta ja turvallisuudesta kuuluu sille, joka luovuttaa laitteen käyttöön. Kierrätyskeskuksissa kunnostus on valvottua toimintaa, ja on tuskin aihetta epäillä, etteivät ne suoriutuisi vastuuvelvoitteista siinä kuin huoltoliikkeetkin.

Huoltoliikkeiden suosimista perustellaan myös työllisyydellä. Etenkin alan pikkuliikkeille käytöstä poistettujen korjaus korvaisi perinteisen laitehuollon kysynnän hiipumista. Voi tietysti kysyä, miksi toimeen ei ole tartuttu jo kauan sitten, jos kerran vaihtoehto on kaupallisesti kannattava.

Vai onko kenties niin, ettei tuottajia motivoi vain ekologinen innostus, vaan myös pyrkimys päästä järjestelmän haltuunotolla minimoimaan kierrätyksen mahdolliset haitat uusien koneiden kysynnälle.