Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus: Maksujen vaikutukset selvitettävä

Turun kaupunki on päättänyt muuttaa päivähoidon maksuperusteita, mutta päätöksen vaikutukset on jätetty tyystin selvittämättä. Muutos saattaa tuoda turkulaisille lapsiperheille joissakin tapauksissa jopa yli tuhannen euron lisälaskun vuodessa, kun maksujen alennusperusteita karsitaan.

Sosiaalilautakunnan tekemää ratkaisua on perusteltu järjestelmän selkiyttämisellä ja yksinkertaistamisella. Vaikutukset saattavat kuitenkin olla päinvastaiset. Järjestelmästä viedään pois jousto ja samalla vaikeutetaan muun muassa vuorotyötä hoitoalalla tekevien pienipalkkaisten asemaa hoitomaksujen nousemisella.

Virkamiehet ovat laskeneet, että kaupunki kerää uusien maksuperusteiden ansiosta päivähoidosta noin 35 000 euroa lisätuloa vuodessa. Tämäkään ei välttämättä pidä paikkaansa. Jos joustamaton järjestelmä pakottaa vanhemmat tuomaan lapset tarhaan myös vanhempien vapaapäivinä ja kesälomalla, tarharyhmät suurenevat ja hoitajia tarvitaan lisää. Samalla myös kaupungin menot kasvavat.

Sosiaalilautakunnan päätös on selkeä esimerkki siitä, miten käy kun asioita ei valmistella kunnolla. Tämä on turhan tuttua Turun hallinnossa. Huolellisemmalla virkamiesvalmistelulla maksuperusteiden muuttamisen vaikutukset olisi havaittu. Joku ei ole tehnyt työtään kunnolla.

Toisaalta myös kunnallispoliitikkojen pitäisi olla tarkempia, eikä hyväksyä suoralta kädeltä kaikkea sitä, mitä kaupungin koneisto heille syöttää. Esimerkiksi Turun sosiaalilautakunta hyväksyi päivähoidon maksuperusteiden muuttamisen yhdeltä istumalta ja yksimielisesti, vaikka tuskin yksikään kunnallispoliitikko haluaa enää entisestään vaikeuttaa lapsiperheiden asemaa.

Lautakunnan on nyt syytä selvittää asia ja katsoa tilannetta uudelleen. Aikaa tähän on, sillä maksujärjestelmä tulisi voimaan vasta ensi vuonna.