Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus: Organisointi ja tiedotus pettivät

Ulkoministeriön (UM) sisäisen tarkastuksen raportti ministeriön toiminnasta Kaakkois-Aasian luonnonkatastrofin yhteydessä paljastaa pahoja puutteita ennen kaikkea johtamisessa, organisoinnissa ja tiedonvälityksessä.

UM:n selvitys muodostaa merkittävimmän osan aineistosta, jonka ministeriö toimittaa presidentti Martti Ahtisaaren johtamalle tutkintalautakunnalle. Ahtisaaren lautakunnan tehtäväksi jää koko kriisiorganisaation toimivuuden ja kansainvälisen yhteistyön selvittely sekä varsinaisten toimenpide-ehdotusten tekeminen.

Heti onnettomuuden tapahduttua ministeriön kriisipuhelimet tukkeutuivat. Perjantaina julkistetun selvityksen mukaan sekä sisäinen että ulkoinen viestintä oli kaikkiaan hyvin puutteellista. Tieto ei kulkenut tapahtumapaikalta Suomeen, jonka takia viranomaiset eivät saaneet nopeasti realistista käsitystä onnettomuuden laajuudesta. Sekin tieto, mitä saatiin, ei kulkenut eteenpäin riittävän nopeasti UM:n sisällä, eikä eri viranomaisten kesken.

Tiedonkulun pullonkaulat on välittömästi avattava. Nopein ja yksinkertaisimmin korjattava puute on ministeriön kriisipuhelinten välityskyvyn parantaminen. Siihen on ryhdyttävä heti.

Informaatio-ongelmien ohella raportti paljastaa karkeita virheitä UM:n toiminnan organisoinnissa. Esimerkiksi kriisikeskuksesta puuttui johtaja ja puhelinpäivystäjät olivat huonosti valmennettuja. Jo vuosia sitten päätettyjen valmiusryhmien ja kriisiohjeistojen kokoaminen oli täysin laiminlyöty.

Ulkoministeriön kriisitoimintaa arvioitaessa on syytä muistaa katastrofin laajuus. Kun Intian valtamerialueen kriisin vakavuus ymmärrettiin, ilmeni paljon ripeää auttamishalua. Vaikka kiitokseenkin on aihetta, on vastaisuuden varalta tärkeintä kaivaa ongelmat esiin ja ryhtyä niitä pikaisesti korjaamaan.