Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus: Elpyvillä telakoilla yhä tiukat ajat

Euroopan telakkateollisuuden elpyminen on yhä selvemmin alkanut näkyä myös suomalaisilla telakoilla. Uusin todiste paremmista ajoista on Aker Finnyardsin Rauman telakan saama risteilyaluksen tilaus. Viikko sitten raumalaiset saivat tehtäväkseen kolme konttilaivaa. Turun telakan näkymät valaistuivat merkittävästi syyskuussa, kun toisen Ultra Voyager -jättiristeilijän tilaus varmistui. Ohuimpana on pysynyt Helsingin telakan tilauskirja.

Saadut tilaukset eivät vielä takaa täystyöllisyyttä Suomen kolmella telakalla, jotka ensi vuoden alussa yhdistyvät Aker Finnyards -nimiseksi yhtiöksi. Tämä liitos on iso operaatio, jonka odotetaan tuottavan myös merkittäviä kustannussäästöjä. Niitä haluaa aikaisempaa tiukemmin yhtiötään vahtiva norjalainen omistaja. Tiukat ajat jatkuvat telakoilla, koska fuusion toteutus ja siihen liittyvä organisaation uudistus on kiivaimmillaan samaan aikaan, kun tilauksia on onnistuttu saamaan.

Masa-Yardsin ja ensi vuoden alusta uuden Aker Finnyardsin toimitusjohtaja Yrjö Julin on ottanut organisaation virtaviivaistamisen ja notkistamisen ohjenuorakseen. Kyky nopeisiin muutoksiin on elintärkeää telakoille, mutta myös koko Suomelle. Tästä muistutti Sammon konsernijohtaja Björn Wahlroos Salon Seudun Sanomien juhlaseminaarissa Salossa torstaina.

Telakkayhtiön sisäinen uudistus kohdistuu voimakkaimmin suurimpaan yksikköön Turun telakkaan. Toivottavasti kolhut jäävät vähäisiksi, vaikka muutokset aiheuttavat henkilökohtaisia pettymyksiä ja edessä saattaa olla radikaalejakin toimintatapojen muutoksia esimerkiksi suunnittelutoimintoja ulkoistamalla.

Telakkafuusio ja siihen liittyvät kipeätkin ratkaisut ovat olleet tarpeen, jos lopputuloksena on entistä iskukykyisempi suomalainen laivanrakennusteollisuus, joka pystyy hankkimaan aikaisempaa tasaisemman tilauskannan.