Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus: Työhön paluu pehmeämmäksi

Sairauslomasäännösten muuttaminen nykyistä joustavammiksi on etenemässä, ja osa-aikainen sairausloma aiotaan ottaa käyttöön parin vuoden kuluessa. Asiaa on valmistellut kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriön, työnantajien ja työntekijöiden työryhmä. Kaikki tukevat uudistusta, mutta eniten varauksia on työnantajilla.

Hanke sopii hyvin yhteiskuntapolitiikan suureen tavoitteeseen, työllisyysasteen nostoon. Pitkät sairauspoissaolot johtavat helposti ennenaikaiseen eläköitymiseen, vaikka työkykyä olisi vielä jäljellä. Monet sairaudet ja tapaturmat eivät estä työntekoa kokonaan. Päätä voi käyttää, vaikka jalka on paketissa.

Viime kesänä Etelä-Karjalan alueella tehty kysely osoitti, että osa-aikaista sairauslomaa kannatetaan. Tutkimukseen osallistui työntekijöitä, esimiehiä ja yrittäjiä. Esimiehistä yli 80 prosenttia oli valmis järjestämään osatyökykyisille kevennettyjä töitä ja kaikkiaankin noin kaksi kolmasosaa vastanneista kannatti kokeilua.

Työryhmän kaavailun mukaan työhön paluuta tuettaisiin erityisellä osasairauspäivärahalla. Esimerkiksi puolen päivän työstä saisi työtuntien mukaista palkkaa ja puolet sairauspäivärahasta. Osatyökyvyn arvioisi lääkäri, mutta työntekijän oma tahto ratkaisisi työhön menon. Työnantajalla olisi velvollisuus järjestää kevennettyä tai osa-aikatyötä.

Osasairausloman käyttöönotto ei ole vielä varmaa. Työnantajat haluaisivat soveltaa menettelyä kaikkiin palkansaajiin ja sairausloman alusta saakka. Ongelmana nähdään se, että osa-aikaisen tai kevennetyn työn järjestäminen on monilla aloilla vaikeaa.

Olisi toivottavaa, että nykyiseen liian ehdottomaan sairauslomakäytäntöön saataisiin kaikkia osapuolia tyydyttävä muutos. Samalla on syytä muistaa, että työkyvyttömyyttä ehkäisevää joustavaa töiden järjestelyä voidaan monin tavoin toteuttaa nykyisenkin lainsäädännön puitteissa.