Pääkirjoitukset

Toinen pääkirjoitus 29.9.2003:
Tekopohjavesihanke ratkaisuun

Turun seudun tekopohjavesihanke on lähestymässä ratkaisuaan. Katselmusmiesten esitys tekopohjavesihankkeen lupaehdoiksi valmistui kesällä ja sitä koskevien muistutusten jättämisaika päättyy tänään.

Hanke on saanut paljon julkisuutta ja tulee saamaan jatkossakin. Puheet sen vaikutuksista eivät lopu tekopohjavesilaitoksen valmistumiseen. Sen käyttöä ja vaikutuksia luontoon seurataan Virttaalla suurennuslasin kanssa.

Tekopohjavesilaitoksen tarpeellisuus on kyseenalaistettu Alastaron ja Oripään kuntien sekä Pro Virttaankangas -liikkeen muistutuksissa. TV1:n MOT -ohjelmassa tekopohjavettä pidettiin vain imagotekijänä.

Turun seutu tarvitsee kunnon juomavettä eikä sitä siltä halua kukaan kieltää. Sen tuottamisesta vain ollaan eri mieltä.

Tekopohjavesilaitoksen vaikutusalueen kuntien ja kansalaisliikkeen mielestä Turku saa hyvää juomavettä puhdistamalla sitä Kokemäenjoen vedestä muin keinoin kuin harjun läpi suodattamalla.

Hankkeen suurimmat riskit ovatkin juuri harjualueella. Varmuudella ei pystytä sanomaan kauanko sorakerrokset pysyvät tukkeutumattomina ja kertyykö niihin myrkkyjä.

Alueen kunnat ja niiden asukkaat kokevat kantavansa Turun seutulaisten hankkeen riskit, kun hyödyt menevät muualle. Tällaisessa tilanteessa niiltä on vaikea kerätä hankkeelle ymmärtämystä.

Tilannetta ei ainakaan helpota se, että haittojen korvaukset koetaan aivan liian pieniksi.

Turun seudun nykyiset vedenottomenetelmät saattaisivat toimia riittävästi vielä hyvinkin sen ajan, minkä tekopohjavesilaitoksen vaihtoehtojen vakava tutkiminen kestäisi.

Lupaviranomaisen vaikea ja vaativa tehtävä on punnita vaihtoehdot oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytymiseksi.