Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus 31.8.2003:
Poliisin voitava keskittyä
tärkeimpiin tehtäviinsä

Poliisin perustehtävien pelätään vaarantuvan yleisötilaisuuksien järjestyksenpidon takia.
Poliisin perustehtävien pelätään vaarantuvan yleisötilaisuuksien järjestyksenpidon takia.

Poliisitoiminnan kehittäminen on viime vuosina ollut jatkuvan keskustelun aiheena. Vilkkaan pohdiskelun pontimina ovat olleet useat selvitykset, jotka ovat kertoneet turvattomuuden tunteen kasvusta.

Edellisen hallituksen aikana työskennellyt poliisitoiminnan tehokkuutta arvioinut työryhmä esitti poliisin tehtävien karsintaa. Poistolistalla olivat muun muassa ei-väkivaltaisten juopuneiden säilytys ja valvonta, osa vanginkuljetuksista, löytötavaratoiminta sekä taajamien liikennevalo- ja nopeusvalvonta.

Juopuneiden kuljetuksen uudelleenjärjestelyyn palasi äskettäin sisäministeri Kari Rajamäki, joka ehdotti humalaisten huollon siirtämistä palo- ja pelastustoimelle.

Parhaillaan sisäasiainministeriö selvittelee, voitaisiinko osa poliisin palveluista muuttaa maksullisiksi. Nykyään maksullisia ovat lähinnä vain eräät lupa-asiat, mutta uudessa selvityksessä tutkitaan, voitaisiinko myös yleisötilaisuuksien valvonnasta periä kustannukset.

Ministeriön poliisiosasto on iskenyt silmänsä erityisesti suuriin urheilutapahtumiin ja konsertteihin, jotka ovat puhdasta liiketoimintaa ja joissa vapaaehtoistyön osuus on pieni. Onko poliisin turvattava tällaisten tilaisuuksien järjestyksenpitoa ilman erillistä korvausta, ministeriössä pohditaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Asian selvittely on tarpeen, mutta johtopäätösten teko osoittautunee vaikeaksi. Aivan yksinkertainen ei tämäkään asia ole.

Rajanveto niiden tilaisuuksien välillä, jotka saavat maksutonta poliisiapua ja joilta se evätään, on ensimmäinen ongelma. Ei ole aivan yksiselitteistä, mitkä tilaisuudet ovat puhdasta bisnestä. Esimerkiksi Jyväskylän MM-rallin järjestäjät ovat korostaneet, että kilpailu on iso kansallinen tapahtuma, joskin toki myös suurta liiketoimintaa.

Jos suurten tapahtumien valvonnasta ryhdytään perimään maksuja, olisi järjestäjillä oltava oikeus myös kilpailuttaa poliisia. Tämä johtaisi laajetessaan outoon tilanteeseen, kun poliisiavun saaminen edellyttäisi hintaneuvotteluja. Turvallisuus on verovaroilla kustannettu perusasia, jonka hoitaminen ei voi olla maksukysymys.

Nykyisen lain mukaan yleisötilaisuuksien järjestäjien on vastattava turvallisuudesta. Toisaalta on selvää, että suurten massatilaisuuksien järjestäjien on vaikeaa löytää riittävästi hyväksyttyjä järjestyksenvalvojia. Usein tilanne on myös sellainen, että järjestyksenvalvojien valtuudet eivät riitä turvallisuuden takaamiseen. Järjestyksenvalvojien lisääminen tai maksullisen poliisiavun tilaaminen voi romahduttaa monen tapahtuman talouden.

Vuonna 1997 perustettu täydennyspoliisi on tarkoitettu vain poikkeusolojen järjestyksenpitotehtäviin. Sisäministeri Kari Rajamäki on luvannut selvityttää, voitaisiinko täydennyspoliisin käyttömahdollisuuksia laajentaa. Tämä on paikallaan, kun poliisityön painotuksia mietitään.

Poliisin toiminnan painopiste on rikosten torjunnassa ja selvittelyssä. Jos tämä perustehtävä häiriintyy muiden töiden takia, tehtävien karsintaa ja maksullisuutta on vakavasti pohdittava.