Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 17.7.2003:
Armeijasta lisäpisteitä yliopistoon

Kun pääministeri Matti Vanhanen (kesk) ehdotti Helsingin Sanomien haastattelussa, että varusmiespalvelusta pitäisi antaa lisäpisteitä pyrittäessä yliopistoon ja muihin jatko-opintoihin, kannanotto ei näytä miellyttävän ainakaan opetusministeri Tuula Haataista (sd).

Vanhanen perusteli esitystään tarpeella saada nuoret nykyistä nopeammin työelämään ja lyhentää kaikin keinoin sitä viivettä, joka nykyisin vallitsee lukion ja jatko-opintojen välillä. Pääministerin mielestä armeijan johtajakoulutus voitaisiin myös hyödyntää useimmissa oppilaitoksissa opintoviikkoina.

Opetusministeri Haatainen ei lämpene Vanhasen ajatuksille tältä osin, vaikka allekirjoittaakin tämän ehdotukset opintojen virtaviivaistamisesta, pääsykoejärjestelmän kehittämisestä ylioppilaskokeisiin, lukion päästötodistuksiin ja soveltuvuustesteihin painottuviksi.

Armeijan lisäpisteiden vastustamistaan Haatainen ei ole tarkemmin perustellut, mutta taustalla on ilmeisesti pelko siitä, että armeijan hyvitysjärjestelmä suosisi poikia tyttöjen kustannuksella. Aikoinaan eräissä tiedekunnissa ollut käytäntö poistettiin juuri tästä syystä.

Tilanne on kuitenkin entisistä ajoista muuttunut muun muassa sikäli, että nykyään tytöilläkin on mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelu. Täytyy myös huomata, että kun koko koulujärjestelmämme soveltuu paremmin tyttöjen kasvatus- ja mentaalimaailmaan, pojilla on koulumenestyksen pohjalta tyttöjä heikommat lähtökohdat jatko-opintoihin.

Sen vuoksi varusmiespalveluksen suorittamisesta ei pitäisi ketään rangaista, vaan pikemminkin palkita. Armeijan aikana on hankala lukea yliopiston pääsykokeisiin, joten opintojen aloitus voi asepalveluksen vuoksi viivästyä parikin vuotta.

Pääministerin ehdotus varusmiespalveluksen hyvitysjärjestelmän käyttöönotosta ansaitsee kaiken tuen.