Pääkirjoitus

Lyhyesti 25.6. 2003: Hätäinen hands free -pakko

Laki, jolla autoilijat velvoitetaan käyttämään matkapuhelinta kädet vapaaksi jättävän laitteen (hands free) avulla, oli ilmeisen huonosti valmisteltu. Laki ajettiin läpi ilman tutkimustietoa. Lisäksi hands free -pakkoa on vaikea valvoa ja helppo kiertää.

Ruotsin tielaitos on testeissään tullut siihen tulokseen, ettei kädet vapauttavan laitteen käyttö vaikuta liikenneturvallisuuteen. Ruotsalaistutkimuksen mukaan olennaista on itse puhuminen, ei laitteisto. Puhuminen pitäisi kieltää, jos liikenneturvallisuutta halutaan parantaa. Se tuskin on mahdollista, mutta jokaisen autoilijan tulisi itse tietää, milloin voi puhua.