Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 18.6. 2003: Varman päälle Matti Vuoria

Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria nousee entistä tärkeämpään yhteiskunnalliseen asemaan siirtyessään Varma-Sammosta pelkäksi Varmaksi muuttuvaan työeläkeyhtiöön ensi tammikuussa. Varman toimitusjohtaja Vuoriasta tulee ensi kesäkuussa. Turussa oikeustieteitä opiskelleesta Vuoriasta tulee keskeinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, jolta odotetaan painavia kannanottoja eläkepolitiikkaan.

Eläkeyhtiöt hallitsevat lähes 40 miljardin euron sijoituksia, jotka kiinnostavat monia, myös poliitikkoja ja ammattiliittoja. Elinkeinoelämää tuntevana sitoutumattomana ammattilaisena Vuoria on vastapaino Varman suurimman kilpailijan Ilmarisen Kari Purolle, joka tunnetaan sosiaalidemokraattina. Varmassa demarilinkkinä säilyy varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen.

Vuorian keskeisimpiä tehtäviä ensi alkuun on vahvistaa luottamusta suomalaiseen työeläkejärjestelmään. Muiden vakuutusyhtiöiden ohella myös lakisääteisiä työeläkkeitä hoitavat yhtiöt ovat kärsineet osakesijoitusten arvon alenemisesta, vaikkakaan vakavaraisuusrajoja ei ole kolkuteltu.

Perinteisesti työeläkeyhtiöt sijoittivat lähes kaikki varansa turvallisiin valtion obligaatioihin ja lainoina takaisin työeläkesopimuksia tehneille yrityksille. Vuonna 1997 sijoitussäännöksiä muutettiin niin, että entistä riskipitoisemmat sijoitukset tulivat mahdollisiksi.

Osakkeiden osuus on säännösten liberalisoinnista huolimatta pysynyt kurissa noin viidenneksenä kaikista sijoituksista. Mahdollisimman suuren pitkän ajan tuoton saamiseksi osuus voisi olla suurempikin, jos yhtiöistä vain löytyisi viisautta ajoittaa osakesijoitukset oikein.

Työeläkeyhtiöiden riippumattomuutta on syytä korostaa, ja tältä kannalta pesäero Sampoon on perusteltu. Vakuutuksenottajien omistaman keskinäisen eläkeyhtiön ei tule toimia finanssikonsernin apuyhtiönä.