Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 15.6.2003: Asuntoja asiakkaiden ehdoilla

Muuttoliikkeen ja rakennemuutoksen kourissa kaupunkien asuntorakentamista on Suomessa viime vuosikymmeninä toteutettu suurtuotannon ehdoin kerrostalovaltaisesti. Useissa tutkimuksissa on todettu, että noin kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Kerrostaloa pitää toiveasuntonaan vain runsas viidennes.

Suurissa kaupungeissa hyvin harva on voinut toteuttaa haaveensa, koska asiakkaiden toiveita ei ole otettu huomioon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Useimmat ovat päätyneet kerrostaloon, kun muita vaihtoehtoja ei ole ollut.

Asiakasnäkökulma on jäänyt heikoille myös asuntojen ja asuntoalueiden suunnittelussa. Lukuisissa selvityksissä suomalaisen asumisen puutteiksi on kirjattu alueen heikot palvelut, huonot ja riittämättömät pysäköintitilat, heikko liikenneturvallisuus sekä kehnot oleskelu- ja leikkipaikat.

Asuntojen suurimmiksi ongelmiksi asukaskyselyissä ilmenevät vähäiset säilytystilat ja vaatimaton äänieristys. Näistä asuntoalueiden ja asuntojen ongelmista on puhuttu kauan, mutta asukkaiden muistutuksia ei ole kuultu eikä korjauksia juurikaan ole näkynyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tilanne on nyt onneksi muuttumassa. Vastaisuudessa menestyvät rakentajat, joilla on kykyä ottaa kunkin asiakkaan toivomukset mahdollisimman pitkälle huomioon. Uutta ihmisten toiveet huomioon ottavaa ajattelutapaa edustaa myös tiiviin pientalorakentamisen esiin nousu.

Kaikki eivät voi eivätkä haluakaan asua metsän keskellä hehtaarin tontilla. Pientalovaltainen, mutta silti melko tehokas rakentaminen on paluuta vanhaan eurooppalaiseen kaupunkirakentamiseen. Se sopii erityisesti Turkuun, joka on ollut ennen kaikkea puisten pientalojen kaupunki.

Turun kannattaa ennakkoluuttomasti kokeilla rakentajien ehdottamaa kaupunkimaista tiivistä pientalorakentamista esimerkiksi Kakolan Portsan puoleisilla rinteillä, VR:ltä vapautuvilla tonteilla tai Iso-Heikkilän puhdistamoalueella.