Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 9.4.2003:
Elvytystä oikeaan aikaan

Uuden hallituksen ensimmäisiksi toimiksi kaavaillut julkisten hankkeiden aikaistukset ovat tarpeen nykyisissä epävarmuuden oloissa. Myöhemmin perinteinen elvytyspolitiikka saattaisi osua jälleen kerran väärään ajankohtaan.

Riittävän elvytyspaketin rakentaminen oikeaan aikaan on nyt mahdollista. Emme ole samassa tilanteessa kuin 1990-luvun alun lamavuosina, jolloin suhdannekuoppaa markan ja maamme maksukyvyn puolustamisen paineessa vain syvennettiin menoja karsimalla ja veroja korottamalla.

Parhaita tähän hetkeen sopivia elvytystoimia ovat yhteiskunnan perusrakenteita, infrastruktuuria, parantavat investoinnit esimerkiksi tieverkkoon. Tällaisista hankkeista valtakunnallisesti tärkein on E18 -tien rakentamisen vauhdittaminen Muurla - Lohja -välillä.

Perinteisten rakennushankkeiden ja hankintojen aikaistamisen ohella tarvitaan koulutus- ja tutkimusinvestointeja sekä veroelvytystä. Esimerkiksi Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmän ehdottama tutkimusmenojen viiden prosentin lisäys sopii hyvin pitkävaikutteiseksi elvytyskeinoksi.

Ennakkotietojen perusteella näyttää, että verohelpotukset jäävät minimaalisiksi tai ainakin veroelvytys siirtyy uuden hallituskauden myöhempiin vuosiin. On valitettavaa, että uudet hallituspuolueet eivät uskalla edes kokeilla merkittäviä veronalennuksia.

Päähallituspuolueet ja niiden taustavoimat eivät usko veronalennusten dynamiikkaan eli kasvua vahvistavaan vaikutukseen. Huomattavasti ymmärtäväisemmin ainakin työntekijäjärjestöissä on suhtauduttu velkaelvytykseen.

Jonkinasteinen tinkiminen valtiontalouden tasapainosta on laskusuhdanteessa hyväksyttävää, kunhan investointeja kasvattamalla ei luoda uusia menoautomaatteja. Mieluummin elvytykseen pitäisi liittää rakenteellisia uudistuksia, joilla työttömyyttä ja tulevia menoja voidaan alentaa.