Pääkirjoitus

Lyhyesti 14.2.2003:
Tietoa suomalaisvoimin

Suomella on edelleen merkittävä virkavaje korkeissa EU-tehtävissä. Tällä hetkellä suomalaisia ei ole lainkaan komission osastojen pääjohtajien viroissa.

Talous- ja rahapolitiikan keskeisissä tehtävissä suomalaisia on arvostettu parhaiten. Asema kuitenkin heikkenee, kun Sirkka Hämäläinen toukokuun lopussa jättää paikkansa Euroopan keskuspankin johtokunnassa.

Jossain määrin virkavaje pienenee, kun suomalainen Reijo Kemppinen siirtyy EU:n komission päätiedottajaksi. Kemppinen on ensimmäinen Pohjoismaista valittu päätiedottaja.

Toivottavasti komission tiedotuspolitiikka kehittyy suomalaisvoimin pohjoismaisen avoimuuden hengessä.