Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 6.2.2003:
Oikea linjaus, kova rangaistus

Hedelmöityshoidoille on yritetty parikymmentä vuotta saada omaa lakia. Vaikka hankkeen tärkeys yleisesti myönnetään, säädösten synnytys ei ole sujunut kivistyksittä. Näkemykset hajosivat reippaasti viimeksi eduskunnan lakivaliokunnassa, jonka äänestyspäätös ennakoi lakiesitykselle riitaisaa käsittelyä myös täysistunnossa.

Lakiehdotuksen kiistellyin kohta liittyy yksin elävien naisten ja lesboparien oikeuteen saada hedelmöityshoitoa. Asiasta käytiin jo vuosi sitten julkinen kiivailu, jonka pontimena oli oikeusministeriön työryhmän esitys. Uudistuksen toinen arkaluontoisuus liittyy kysymykseen, pitäisikö siittiöiden luovuttajan henkilöllisyys olla tiedossa vai ei.

Lakivaliokunta asettui äänin 11 - 6 sille kannalle, että hedelmöityshoitoon voivat päästä vain miehen ja naisen muodostamat avo- tai avioparit. Yksin elävien ja naisparien hoidot tulisi valiokunnan enemmistön mukaan kieltää kokonaan ja säätää rangaistaviksi enintään vuodella vankeutta.

Muissa pohjoismaissa naisparit ja yksineläjät eivät saa hedelmöityshoitoja. Samalle linjalle päätyminen olisi perusteltu kompromissi myös Suomessa, ainakin niin kauan kuin meillä ei ole säädöksiä samaa sukupuolta olevien oikeudesta adoptioon. Parisuhdelain säätämisen yhteydessä siitä vasta keskusteltiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vain heteroseksuaalisessa suhteessa elävien parien mahdollisuus saada lapsettomuuteen hedelmöityshoitoa on selkeä arvovalinta. Se viestii, että lapsen oikeutta äitiin ja isään pidetään yhteiskunnassa tärkeämpänä kuin aikuisen oikeutta lapseen. Lakiin esitettyä varsin ankaraa sanktiointia olisi kuitenkin syytä vielä pohtia.

Kaiken kattavaa ja toimivaa lainsäädäntöä tällaisen inhimillisen elämän alueelle on vaikea luoda. Yksin tai parisuhteessa elävät hankkivat lapsia joka tapauksessa; jos ei muuten niin tuttavapiirinsä sperman luovuttajiin ja koti-inseminaatioon turvautuen.

Todennäköistä on, että lakia tullaan kiertämään turvautumalla ulkomaisiin palveluihin. Esimerkiksi Viron hedelmöitysklinikat ovat lehtitietojen mukaan valmiit hoitamaan suomalaisnaisia heidän parisuhdetaustojaan kyselemättä.