Pääkirjoitus

Lyhyesti 27.10. 2002:
Oppimisjohtopäätöksiä

Valtakunnalliset arvioinnit osoittavat, että koulujen oppimistulokset riippuvat olennaisesti siitä, minkälaisista elinoloista oppilaat tulevat eli millainen on esimerkiksi vanhempien koulutus- ja sosiaali-ekonominen tausta.

"Pelkästään koulua koskevilla ratkaisuilla näitä eroja ei voida poistaa", totesi opetushallituksen ylijohtaja Aslak Lindström puhuessaan Kaarinan Auranlaakson koulun uudisrakennuksen vihkiäisissä. Hän on epäilemättä oikeassa.

Opinahjojen leimaaminen hyviksi tai heikoiksi vain ulkopuolisten muuttujien perusteella ei kuitenkaan välttämättä tee oikeutta sille, mitä koulujen sisällä saadaan aikaan.

Jos lukio, joka ottaa oppilaikseen kuutosen keskiarvolla peruskoulusta ponnistavia, valmentaa näistä kolmessa vuodessa cum lauden ylioppilaita, on onnistunut tehtävässään ainakin yhtä hyvin kuin eliittikoulu, joka pääsee valitsemaan oppilaikseen vain peruskoulun huippuainesta.