Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 1.10. 2002
Hyvä kunto ilman vaivannäköä

Terveellisyys on päivän avainsanoja. Terveellisyydellä tai terveysvaikutteisuudella myydään melkeinpä mitä vain. Terveellisyysbuumista huolimatta suomalaisten tärkeimpien kansantautien riskit eivät ole vähentyneet, pikemminkin päinvastoin.

Varsinkin nuorten aikuisten eli alle 45-vuotiaiden suomalaisten ylipaino ja tupakointi ovat lisääntyneet ja kolesterolitasotkin ovat lievästi nousseet. Viime aikoina myös työikäisten miesten sydäntautikuolleisuuden pitkä alamäki näyttää pysähtyneen.

Finnriski-tutkimukset kertovat kuitenkin yhden myönteisenkin tuloksen: väestön verenpaineen taso on edelleen laskenut. Erikoistutkija Tiina Laatikaisen mukaan tämä johtuu todennäköisimmin suolan käytön vähenemisestä. Kuitenkin myös lääkityksellä voi olla merkitystä verenpainetason laskuun.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hyvää kehitystä on vuosien mittaan tapahtunut, mutta nyttemmin hyvä kehitys on pysähtynyt. Selvimmin lähes kaikkien terveysriskien lisääntyminen näkyy nuorimmissa eli 25-44-vuotiaiden ikäryhmissä. Myös koulutustaso vaikuttaa terveysriskeihin, korkeammin koulutetut huolehtivat paremmin kunnostaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Muiden riskien ohelle etenkin ylipaino on lisääntynyt huomattavasti. Erityisen huolestuttavana Laatikainen pitää nuorten miesten lihomista. Ylipainoisuus on lisääntynyt kaikkein eniten juuri 25-34-vuotiaiden miesten keskuudessa. Ylipaino on myös diabeteksen merkittävä riskitekijä.

Terveystilanteen heikkeneminen ei johdu esimerkiksi valistuksen puutteesta, eikä siitä, etteikö terveellisiä vaihtoehtoja olisi saatavilla. Osan kehityksestä selittävätkin kevytvaihtoehdot, jotka saattavat luoda vääriä mielikuvia todellisista vaikutuksista.

Olennaista on myös liikkumisen vähyys. Liikkumisesta on vaivaa. Monen mielestä terveyttä pitäisi voida edistää ilman vaivannäköä. Suomalaisten pitäisi liikkua enemmän. Senkin pitäisi lähteä omista tarpeista ja haluista. Vain niin siitä tulee nautittava ja samalla terveyttä edistävä tapa.