Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 18.7.2002:
Lyhyestä intti kaunis

Varusmiespalvelusta uudistettiin nelisen vuotta sitten. Lyhin palvelusaika lyheni kahdeksasta kuuteen kuukauteen. Vuoden palvelevat reservin upseerit, aliupseerit ja erikoiskoulutetut varusmiehet.

Uudistus on todettu pääosin hyväksi, rukkaustarvetta kuitenkin jäi. Pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantti Ilkka Hollon mukaan epäkohdat haittaavat sekä koulutusjärjestelmää että varusmiehiä.

Uudistuksen ensimmäisissä versioissa varusmiesaika jaettiin kolmeen jaksoon: perehdyttämiskäyntiin, palvelusjaksoon ja jälkitarkastukseen. Kolmipäiväisen perehdyttämisjakson aikana tuleva varusmies olisi tutustunut tulevaan joukko-osastoonsa. Hänen kelpoisuutensa olisi todettu ja hän olisi saanut kotiläksyjä.

Perehdyttämisjakso on kuitenkin karsittu käytännön hankaluuksien ja kalleuden vuoksi. Selvitettävänä on väliraportti, jossa muun muassa palvelukseen astuvien terveystarkastukset siirrettäisiin kunnille.

Ehdotuksen vastaanoton kiteyttää Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Jorma Back: "Emme ole vastustaneet hanketta, koska se on kansantaloudellisesti järkevä. Kuntien ehtona kuitenkin on, että valtio osallistuu kustannuksiin." (HS 17.7.).

Uudistus ei kuitenkaan välttämättä lisäisi terveyskeskusten työtä, sillä jo nyt ikäluokat tarkastetaan terveyskeskuksissa. Puolustusvoimien kannalta olennaista on, että terveystarkastusten siirtyminen tehostaisi varusmiespalveluksen käynnistymistä. Enimmillään tarkastuksiin saattaa kulua kolmisen viikkoa.

Uudistukseen liittyy myös ajatus varusmiespalveluksen lisälyhentämisestä. Lyhennys voisi olla kaksitoista päivää. Nyt sekä joulu että juhannus ajoittuvat asepalveluksen loppuun. Niiden takia koulutusta on tavanomaista vähemmän. Uudistuksessa kotiutus tapahtuisi ennen pyhiä. Samalla pitenisi joukko-osastojen huoltotauko. Kuulostaa järkevältä.