Pääkirjoitus

Toinen pääkirjoitus 5.7.2002:
Suomalaisten työaika on lyhyt

Suomessa eletään juuri nyt parasta loma-aikaa, joka kansainvälisessä vertailussa on varsin pitkä. Kesäloma kestää yleensä viisi, joillakin jopa kuusi viikkoa.

Vuoden aikana pidetään lisäksi lyhyempiä lomia ja muita vapaapäiviä. Viikon talviloman lisäksi työrytmin katkaisevat syyslomat, pitkät pyhät, ns. pekkaspäivät ja niin edelleen. Myös sairauspoissaolot - omat ja lasten sairastumisista aiheutuneet - lyhentävät merkittävästi suomalaisten todellista työssäoloaikaa.

Kun kaikki vapaat lasketaan yhteen, me olemme kalenterivuodessa töissä hädin tuskin vain joka toinen päivä.

Tilastokeskuksen mukaan myös keskimääräinen päivittäinen työaika on lyhentynyt. Vuonna 2000 viikottainen työaika oli keskimäärin enää vain 37,8 tuntia, kun se vielä kolme vuotta aikaisemmin oli puolitoista tuntia enemmän. Näissä luvuissa ovat mukana myös yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt, joiden työaika on kasvanut, mutta jotka eivät ole yleensä mukana työmarkkinajärjestöjen omissa mittauksissa.

Tilastollinen vuosityöaika oli vuonna 2000 keskimäärin 1 638 tuntia. Vähennystä 1980-luvun lopun tilanteeseen on tapahtunut lähes sata tuntia ja 1950-luvun aikoihin verrattuna keskimäärin 500 tuntia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Oma lukunsa ovat vielä ne yli 300 000 suomalaista, jotka joutuvat olemaan työttömänä. Meillä jäädään myös melko varhain eläkkeelle.

Työ ei siis ole enää niin keskeisellä sijalla elämässämme kuin ennen. Kuitenkin yhä laajemmin työelämässä valitetaan ns. työuupumusta, mitä sanaa ei vielä muutama vuosikymmen sitten tunnettukaan.

Työelämän vaatimukset varsinkin uuden tekniikan osalta ovat epäilemättä kasvaneet. Työrytmi on aikaisempaa kiivaampi. Työt kasaantuvatkin helposti tietylle tunnollisten joukolle.

Joka tapauksessa jos haluamme ylläpitää hyvinvointivaltiomme ja pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana, todellista työaikaa ei voi enää ainakaan lyhentää vaan pikemminkin päinvastoin.

Samanaikaisesti on tietysti muutenkin ponnisteltava tuottavuuden parantamiseksi työelämän rakenteita uudistamalla ja automaatiokehitystä paremmin hyödyntämällä.