Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 12.1.2002:
Globaalien uhkien kasvu vaarantaa
suomalaisen yhteiskunnan kehityksen

Terrorismi nousi hetkessä yhdeksi suurista globaaleista uhkista, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Terrorismi nousi hetkessä yhdeksi suurista globaaleista uhkista, jotka vaikuttavat yhteiskunnalliseen kehitykseen.

"Suomi on sivistyksen, osaamisen ja innovatiivisuuden kärkimaa. Suomi on muutoskykyinen ja aloitteellinen maa, jonka asukkaat osaavat ja osallistuvat. Suomi on kilpailukykyinen maa, joka panostaa yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja julkisen sektorin tehokkuuteen".

Tällaisia haasteellisia strategisia tavoitteita asetti Suomelle juuri loppuraporttinsa julkaissut suomalaisen yhteiskunnan päättäjien ryhmä, joka osallistui Sitran järjestämään Suomi 2015 -ohjelmaan. Ohjelma tukee Sitran esittämää tavoitetta, jonka mukaan Suomi kuuluisi vuonna 2010 maailman kolmen menestyneimmän kansakunnan joukkoon.

Suomalaispäättäjät pitävät mainittujen tavoitteiden savuttamista mahdollisena, jos yhteiskunta säilyy vakaana, turvallisena ja rauhallisena. Raportissa todetaan myös, että sellaiset uhkat kuten ympäristöongelmat, terrorismi, rikollisuus ja köyhyyden aiheuttamat ongelmat vaikuttavat myös Suomeen entistä suoremmin ja nopeammin.

Globaalit uhkat ovatkin yhä suurempi riski suomalaisen lintukodon rakentamisessa. Eikä kehitys maailmanlaajuisten uhkien osalta kulje lainkaan siihen suuntaan, joka tukisi suomalaispäättäjien toivetta vakaasta, turvallisesta ja rauhallisesta yhteiskunnasta. Tämä käy ilmi amerikkalaisen think tankin Worldwatchin viimeisimmästä raportista, joka tuli julkisuuteen samaan aikaan kuin Sitran paperi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Worldwatch on huolissaan siitä, että kehitys on 1992 järjestetyn Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeen kulkenut väärään suuntaan. Päinvastaisista pyrkimyksistä huolimatta kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet, kehitysmaiden velkaantuminen on niin ikään lisääntynyt, samoin aids-kuolemat, luonnonvarojen tuhlaus kiihtyy, rikkaiden ja köyhien maiden välinen kuilu on kasvanut samalla, kun kehitysapu on kutistunut miljardeilla dollareilla. Samaan aikaan kuitenkin talouden tuotanto on kasvanut 30 prosentilla.

Positiivistakin kehitystä on kymmenessä vuodessa toki tapahtunut, mutta se on ollut suhteellisen vaatimatonta. Kioton ilmastosopimus on edennyt. Ilmakehän otsonia tuhoavien aineiden käyttö on saatu kielletyksi ja kuolleisuus moniin vakaviin tauteihin on vähentynyt.

Jatkuva negatiivinen kehitys monien uhkien kohdalla osoittaa, että koko maailman kehitystä uhkaaviin ongelmiin ei suhtauduta riittävällä vakavuudella vauraissa teollisuusmaissa. Ei nähdä riittävän selvästi näiden ongelmien yhteyttä teollistunuttakin maailmaa uhkaaviin sotiin ja terrorismiin. Tämä ei kuitenkaan johdu siitä, että ongelmia ei olisi pyritty ratkaisemaan. Esimerkiksi ympäristöasioihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia maailmassa on laadittu tähän mennessä jo yli 500. Useimmat näistä ovat kuitenkin jääneet lähes kuolleiksi kirjaimiksi vesitetyn sisältönsä ja toimeenpanomekanismien puuttumisen vuoksi.

Niin kauan kuin maailmassa tapahtuvaan, turvallisuuden kannalta takaperoiseen, kehitykseen ei kiinnitetä vakavammin huomiota, lepää Sitran visio Suomesta yhtenä maailman menestyneimmistä kansakunnista, huteralla pohjalla.