Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 23.3.
EU-huippukokouksen asialista
sivuuttaa polttavimmat ongelmat

Euroopan unionin toimintaa on moitittu kankeaksi, eikä useinkaan syyttä. Hidasliikkeisyys näkyy muun muassa siinä, että jo kauan sitten tehdyt päätökset sitovat pitkälti kulloisenkin puheenjohtajamaan toimintaa. Unioni ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti ja joustavasti esiin nouseviin ongelmiin.

Ei ole epäilystäkään, että tällä hetkellä EU:n polttavimmat ongelmat liittyvät maatalouteen ja Balkanin tilanteeseen. Juuri nyt olisi tärkeintä saada kuriin hullun lehmän tauti sekä nyt jo Hollantiinkin levinnyt suu- ja sorkkatauti. Kiireellisiä toimia vaatisi myös Makedonian tilanne, joka uhkaa muuttaa suuren osan Balkania taas taistelutantereeksi.

Tukholmassa alkaa tänään EU:n ylimääräinen huippukokous, mutta sen paremmin eläintaudit kuin Balkankaan eivät kuulu sen asialistalle. Makedonian kriisi sentään on noteerattu kutsumalla maan presidentti kokoukseen vieraaksi.

EU:n puheenjohtajamaan pääministerinä Göran Perssonilla olisi nyt erinomainen tilaisuus nostaa niin EU:n, Ruotsin kuin omaakin profiiliaan ja ottaa aloite käsiinsä Makedoniassa syntyneen selkkauksen ratkaisemiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Unionin toista tämän hetken vitsausta eli eläintauteja Persson ei nimen omaan ole halunnut kokouksen käsiteltävien asioiden joukkoon. Paineet hullun lehmän taudin sekä suu- ja sorkkataudin perusteelliseen käsittelyyn ovat kuitenkin kovat. Saattaa hyvinkin olla, että Ruotsin pääministeri joutuu olosuhteiden pakosta taipumaan. Olisi paha isku koko EU:n uskottavuudelle, elleivät unionin poliittiset johtajat paneutuisi yhdessä näin vakavaan asiaan.

Kaikesta huolimatta myöskään Tukholman huippukokouksen varsinaista pääaihetta ei ole syytä vähätellä. Työllisyys on unionin tulevaisuuden kannalta elintärkeä kysymys.

Nuotit tämänkertaiselle kokoukselle kirjoitettiin jo Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vuosi sitten. EU:n korkein johto päätti tuolloin rakentaa unionista maailman dynaamisimman ja kilpailukykyisimmän informaatioyhteiskunnan. Tukholman kokous on nyt ensimmäinen välietappi, jossa tämän kehityksen etenemistä tarkastellaan.

Kokouksen teemaan liittyen Ruotsi yrittää puristaa jäsenmailta aikataulun, jossa nämä ovat valmiit purkamaan esimerkiksi sähkö- ja kaasumarkkinoiden monopolinsa. Rahoitusmarkkinoiden uudistaminen on myös keskeinen kysymys, jossa isäntämaa yrittää saada päätöksen aikaan.

Keskittymällä pelkkiin talouden kysymyksiin Lissabonin päätöstä ei kuitenkaan toteuteta. Tarvitaan lisäksi sosiaali- ja perhepoliittisia toimia, jotta olisi myös työvoimaa, joka "dynaamista yhteiskuntaa" pyörittää. Tässä asiassa EU-johtajat ovat kauaskantoisten päätösten edessä, koska Euroopan väestön nopea ikääntyminen uhkaa romuttaa vision, johon unioni vasta vuosi sitten sitoutui.