Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 25.7.2000:
Suomalaiset ovat havahtuneet
huumeongelman vakavuuteen

Huumeita virtaa Suomeen kiihtyvällä vauhdilla varsinkin Virosta ja itärajan yli.
Huumeita virtaa Suomeen kiihtyvällä vauhdilla varsinkin Virosta ja itärajan yli.

Tanskaa on perinteisesti pidetty varoittavana esimerkkinä huumeiden leviämisestä. Huumeiden käyttö on kuitenkin lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa. Erityisen huolestuttava on tilanne öljyllä vaurastuneessa Norjassa, jossa huumekuolemat ovat lisääntyneet rajusti.

Myös Suomessa nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet ja nousseet yleiseksi puheenaiheeksi. Tämä on varmasti ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että huumeongelman vakavuus on alettu ymmärtää. Vasta tehty tutkimus kertoo, että 40 prosenttia suomalaisista pitää huumeongelmaa hyvin vakavana ja 52 prosenttia melko vakavana.

On mielenkiintoista, että omassa kunnassa ongelmaa ei kuitenkaan koeta niin vakavaksi kuin maassa yleensä. Suomen Gallupin STT:lle ja maakuntalehdille tekemän kyselytutkimuksen mukaan vain 30 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että huumeongelma on hyvin vakava kotikunnassa. Kysymys on kuitenkin paljolti harhasta. Huumeet ovat levinneet Suomen joka kolkkaan, eikä ole mitään syytä tuudittautua siihen uskoon, että ilmiön vaikutukset pysyisivät naapurikunnan puolella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Miedot huumeet hyväksytään helpommin kuin vahvat. Heroiinin käyttö tuomitaan yksimielisesti, mutta kannabiksen käytön hyväksyy jo 12 prosenttia. Ihmisille ei ilmeisestikään ole mennyt perille tieto siitä, että tie kovaan "kamaan" käy juuri mietojen huumeiden kautta.

Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että huumeongelman kimppuun on käytävä entistä tiukemmin ottein. Kysymys huumetestien suorittamisesta on jakanut ihmiset vähintäänkin kahteen leiriin. Ay-liike eturintamassa on vastustanut pakollisia huumetestejä työpaikoilla.

Huumeongelman seurausten pahetessa ay-liike on kuitenkin jäämässä yhä enemmän yksin vaatimuksineen. Yli puolet eli 54 prosenttia vastaajista haluaisi pakolliset huumetestit työpaikoille. Ongelman kärjistyessä huumetestien vastustaminen kouluissa ja työpaikoilla yksilönvapauteen nojaten käyneekin yhä vaikeammaksi.

Kansalaisten tiukka suhtautuminen tulee näkyviin myös huumerikoksista rangaistaessa. Kansa on 87 prosenttisesti sitä mieltä, että huumeiden myymisestä ja välittämisestä annetut rangaistukset ovat liian lieviä. Kaikki väestöryhmät vaativat kovempia rangaistuksia myös käyttäjille. Tosin vain hieman runsas puolet ihmisistä uskoo rangaistusten koventamisen vähentävän huumeiden käyttöä, mikä ei olekaan ihme, kun vankiloiden oma huumeongelma on tiedossa.

On rohkaisevaa havaita, että huumeiden käytön aiheuttamat vaarat otetaan vakavasti Suomessa. Näin tekee yli 90 prosenttia kansasta. Tälle perustalle on hyvä rakentaa puolustuslinja yhä nopeasti pahenevan ongelman torjumiseksi. Taistelu huumeita vastaan ei ole yksin viranomaisten asia, vaan siihen tarvitaan meitä jokaista.