Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 13.7.2000:
Kelan heikko tiedottaminen sai
oikeuskanslerin ärähtämään

Opintotukiensa takaisinperinnän laillisuutta epäilleiden opiskelijoiden kantelu on nyt johtanut oikeuskanslerin moitteisiin Kansaneläkelaitokselle. Myös opetusministeriö sai kehotuksen tukijärjestelmän muuttamisesta. Oikeuskansleri Paavo Nikula ei ole tyytyväinen tapaan, jolla Kansaneläkelaitos on perinyt takaisin uusia opintotukia. Nikula löytää puutteita myös Kelan tiedottamisesta.

Kantelun ja sitä seuranneiden moitteiden taustalla on vuonna 1997 uudistettu opintotukilaki, jolla pyrittiin parantamaan ja tasa-arvoistamaan opiskelijoiden asemaa. Kansaneläkelaitos ei kuitenkaan pystynyt tiedottamaan opiskelijoille selkeästi uuden lain mukanaan tuomista muutoksista, etenkin liikaa maksettujen tukien takaisinperinnässä. Tiedon puutteen vuoksi ihmiset eivät osanneet toimia riittävän nopeasti, mikä kouraisi syvältä monen opiskelijan kukkaroa.

Tämän lisäksi takaisinperinnän kohteeksi joutunut opiskelija menettää vielä oikeutensa maksimaaliseen 55 kuukauden tukeen, mitä oikeuskansleri pitää ongelmallisena.

Uuden lain perusteella Kela peri viime talvena 22 000 opiskelijalta takaisin liikaa maksettuja opintotukia opiskelijoiden kokonaisansioiden ylitettyä asetetut rajat. Osa takaisinperinnöistä on osoittautunut virheelliseksi. Noin 5 000 opiskelijan kohdalla päätös tulee lisäksi muuttumaan: perinnästä luovutaan tai summa pienenee.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Oikeuskanslerin moitteita voidaan pitää aiheellisina. Viranomaisen on pystyttävä tuottamaan tekstiä, jota myös tavallinen kansalainen ymmärtää. Vetoaminen lakitekstin vaikeaselkoisuuteen ei ole mikään puolustus. Kuten oikeuskansleri toteaa, lakien kohderyhmänä olevien kansalaisten on saatava riittävää ja selkeää tietoa perustoimeentuloaan koskevista asioista.

Kelassa oikeuskanslerin moitteet ymmärretään. Hyvä niin. Toivottavasti ymmärtäminen johtaa siihen, että Kela ryhtyy myös käytännön tasolla toimiin, jotta sotkuilta ja kohtuuttomuuksilta vältyttäisiin tulevina vuosina.

Korjausta opintotukiongelmiin odotetaan myös ministeriön ja eduskunnan taholta. Kulttuuriministeri Suvi Lind´en arvioi, että opintotukilain muutosesitys tulisi eduskunnalle jo syksyllä ja ehtisi voimaan ensi vuoden alusta. Lain muutosesityksessä puututaan myös oikeuskanslerin kritisoimiin kohtiin.

On syytä toivoa, että kansanedustajat ovat opintotukilain muutoksia laatiessaan tarkempia kuin nykyistä lakia hyväksyessään, jolloin hallituksen teksti meni läpi kaikkine heikkouksineen. Muussa tapauksessa saattaa syntyä käsitys, että suuria palkankorotuksia mielivät lainsäätäjät eivät ole tehtäviensä tasalla. Joka tapauksessa opintotukijupakka antaa eduskunnalle aihetta miettiä päätöksentekoprosessinsa tehokkuutta.