Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 11.7.2000:
Putin pyrkii elvyttämään taloutta
rakentamalla vahvan valtion

Presidentti Vladimir Putin vaatii laajoja uudistuksia Venäjälle.
Presidentti Vladimir Putin vaatii laajoja uudistuksia Venäjälle.

Vaikka talous onkin selvässä kasvussa, sota Tshetsheniassa hiipumassa ja ulkomaiset rahahanat taas aukeamassa, voitaneen tuskin sanoa, että Venäjän tilanteessa olisi tapahtunut ratkaiseva käännös parempaan. Talouskasvu on paljolti sidoksissa öljyn korkeaan hintaan, joten mahdollinen romahdus raakaöljyn hinnassa veisi hetkessä pohjan orastavalta kasvulta ja saattaisi pudottaa Venäjän kehitysmaakastiin.

Niinpä uudelta presidentiltä Vladimir Putinilta onkin odotettu sekä kotimaassa että ulkomailla malttamattomasti linjauksia, joilla Venäjän taloudellinen ja poliittinen vakaus pystyttäisiin takaamaan. Viime lauantaina Putin valotti suunnitelmiaan aiempaa laajemmin esitellessään ohjelmansa vakaan ja menestyvän Venäjän luomiseksi.

Putinin esityksestä kävi selville, että hän tuntee hyvin Venäjän talouden ja yhteiskunnan heikot kohdat: hallinto ei toimi, lakeja ei noudateta, kansa elää kurjasti ja väestö vähenee. Luettelo on synkkä, mutta tosiasiat on tunnustettava, jotta niitä voitaisiin ryhtyä korjaamaan.

Putinin suosittelema lääke äiti Venäjän vaivoihin on voimakas valtio, mikä nykyisen perustuslain vallitessa merkitsee samalla myös voimakasta presidenttiä. Perustuslaki antaa presidentille laajat valtuudet, mutta sairaalloisen Boris Jeltsinin kaudella valta luisui paljolti alueille pois presidentin ulottuvilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Putinin tavoitteena on nyt koota kadotetut langat Kremliin, josta koko suunnattoman laajaa valtiota ohjailtaisiin yhtenäisen käytännön mukaan. Putinin mielestä vain näin voidaan saada muutos aikaan.

Ohjelmassaan Putin korostaa liberalistisen talouspolitiikan merkitystä. Valtion ei sen mukaan tule sekaantua yritysten toimintaan. Tärkeää on myös omistusoikeuden takaaminen, verojen alentaminen ja tullijärjestelmän uudistaminen sekä pankkilaitoksen kehittäminen.

Putinin suunnitelmat ovat varmastikin miellyttävää kuultavaa venäläisille liikemiehille sekä läntisille sijoittajille. Toinen asia on sitten, miten liberalistiset talousuudistukset toteutuessaan vaikuttaisivat Venäjän kymmeniin miljooniin nousevien köyhien ihmisten elämään ja sitä kautta yhteiskunnan vakauteen. Jotakin köyhän väestönosan tulevaisuudennäkymistä saattaa paljastaa talousministerin huoli siitä, että Venäjällä maksetaan tällä hetkellä aivan liian monille henkilöille sosiaaliavustuksia.

Vaatiessaan vahvaa valtiota Putin korostaa samalla, että kansalaisvapaudet ja sananvapaus on säilytettävä. Presidentti kuulutti Venäjän lehdistölle "todellista vapautta". Käytännössä vahva valtio ei yleensä kuitenkaan edistä kansalaisvapauksia ja lehdistön toimintamahdollisuuksia. Tähänastiset kokemukset eivät puhu sen puolesta, että Venäjä olisi poikkeus tässä suhteessa.