Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 6.7.2000:
Vuotoksen altaasta vaihteeksi
erävoitto luonnonsuojelijoille

Vuotoksen allashanketta koskeva kiista jatkuu vuosikymmenestä toiseen eikä loppua ole edes näköpiirissä. Luonnonsuojelijat saivat vaihteeksi erävoiton, kun Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi valtioneuvoston 1998 tekemän päätöksen jättää Kemihaaran suot Natura 2000 -verkoston ulkopuolelle. Suot sijaitsevat juuri Vuotoksen suunnitellun tekoaltaan alueella Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa.

Erityisesti lintujen pesimäalueena tunnettu Kemihaaran suoalue sisältyi alun perin Naturaan, mutta Lipposen hallitus poisti sen Natura-ohjelmasta vastoin silloisen ympäristöministeri Pekka Haaviston näkemystä.

KHO toki korosti, ettei se ota lopullisesti kantaa, pitäisikö Vuotoksen alueen kuulua Naturaan vai ei, mutta asia on valmisteltava uudelleen, koska KHO piti alueen lintu- ja luonnontieteellistä selvitystä riittämättömänä.

Luonnonsuojelijat pitävät nyt kuitenkin varmana, ettei valtioneuvosto voi tämän päätöksen jälkeen jättää Vuotosta pois Natura-alueesta, varsinkin kun EU:n komissio nosti EU-tuomioistuimeen juhannuksen edellä kanteen EU:n lintudirektiivin rikkomisista. Natura-ehdotuksesta puuttuvan 27 kansainvälisesti merkittävän lintualueen joukossa ovat nimittäin myös Kemihaaran suot.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kiista Vuotoksen altaan rakentamisesta on tullut iänikuinen farssi. Allashanke nousi esille jo 1950-luvulla, mutta 1980-luvun alussa Kalevi Sorsan hallitus päätti, ettei Vuotosta rakenneta. Kymmenkunta vuotta myöhemmin Esko Ahon hallitus teki kuitenkin päinvastaisen päätöksen ja tämän vuoden alussa Pohjois-Suomen vesioikeus antoi rakentamisluvan. Vesioikeuden päätöksestä tehtiin kuitenkin heti yli 60 valitusta, jotka ovat parhaillaan Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä. Valittajina ovat sekä lukuisat yhteisöt että yksityiset ihmiset.

Byrokratia jauhaa siis eri tasoilla vuosikymmenestä toiseen. Rahaakin palaa tässä myllyssä melkoisesti, mutta pahinta on, että alueen ihmiset ja elinkeinoelämä pidetään jatkuvassa epävarmuudessa tulevaisuudestaan.

Lähes sama tilanne koskee Natura-alueita laajemminkin. Natura-valmistelu alkaa nyt miltei alusta niiden kymmenien alueiden osalta, joista tehdyt valitukset KHO on hyväksynyt. Valmistelun jälkeen Natura 2000 menee ministerityöryhmään, joka vie ne edelleen valtioneuvoston päätettäväksi. Lopullisia päätöksiä arvellaan päästävän tekemään ensi vuonna.

Toivottavasti Naturan uusintakierroksen kuulemiset ja muu valmistelutyöt tapahtuvat ilman tarpeetonta viivyttelyä, mutta samalla on korostettava asioiden perusteellista käsittelyä. Ympäristöministeriöhän on jo aiemmin saanut pyyhkeitä Natura-projektin puutteellisesta valmistelusta.