Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 12.11.1999
Kelan hallinnonuudistuksen
tarve käy yhä polttavammaksi

Pääjohtaja Pekka Tuomiston mielestä asiat Kelassa ovat kunnossa.
Pääjohtaja Pekka Tuomiston mielestä asiat Kelassa ovat kunnossa.

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan Pekka Tuomiston mielestä eläkekohu on saanut todellista laajuuttaan isommat mitat. Tuomisto viittaa tällä tiedotusvälineiden puuttumiseen Kelan toiminnassa ilmenneisiin erilaisiin epäkohtiin, joita Kelan taholta ei ole pystytty tyydyttävästi selittämään.

Tuomisto itse on ollut hyvin johdonmukainen lausunnoissaan. Hän ei näe Kelan toiminnassa mitään moitittavaa. Päin vastoin pääjohtaja arvioi, että Kela ansaitsisi kehuja, koska "meillä asiat ovat kunnossa".

Tuomisto muistaa mainita niinikään, että ainuttakaan muuta suomalaista organisaatiota ei valvota yhtä monipuolisesti kuin Kelaa. Tuomisto ei myöskään innostu uusista hallintomalleista, koska kaikki on hyvin näin. Väitteet kohtuuttomuuksista edustamisessa Tuomisto kuittaa sanomalla, että joku voisi pitää Kelan edustamista liiankin vähäisenä.

Tuomiston näkemykset heijastavat ajattelua, joka on vallinnut Kelassa jo vuosikymmeniä. Tämän ajattelun tuloksena Kelasta on kehittynyt linnake, joka elää omaa elämäänsä valtiona valtiossa. Kelan organisaatio on luutunut paikoilleen, eikä sitä ole onnistuttu muuttamaan monista yrityksistä huolimatta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vastassa ovat olleet lähinnä eduskunta, jonka valvontaan Kela kuuluu, sekä Kelan oma johto. Erityisen tiukasti hallinnonuudistushankkeita vastusti edellinen pääjohtaja Jaakko Pajula, joka nyt eläkepäivillään on ryhtynyt uudistuksista saarnaavaksi apostoliksi.

Vaikka edellinen Kelan hallinnonuudistusyritys kaatui vain runsas vuosi sitten, on sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho päättänyt selvittää, löytyisikö eduskunnasta ja hallituksesta nyt enemmän valmiutta puuttua Kelan hallintoon. Aika saattaisi hyvinkin olla nyt otollinen muutosten tekemiseen. Mikään helppo urakka Perhoa ei kuitenkaan odota.

Vaikka Kela onkin hoitanut tehtävänsä kohtuullisen hyvin, ei sen itsenäinen asema ja hallinnon rakenne kuulu enää tähän päivään.

Viimeistään tämän uusimman kohun yhteydessä on käynyt selväksi, että Kelan valvonta on ollut ylivoimainen tehtävä kansanedustajille. Kela on politiikkaa toimeenpaneva elin, joten ainakin jonkinlainen yhteys hallitukseen olisi järkevä. Kelan johto-organisaatio poliittisine mandaatteineen on myös historiallisena jäänteenä aikansa elänyt. Työtä siis olisi ja poliittista tahtoakin soisi vähitellen löytyvän.