Pääkirjoitus

Turun budjetti täyttää toiveiden
tynnyriä verojen korotuksella

Taloutensa tasapainoittamisessa surkeasti epäonnistunut Turku aikoo juhlistaa uuden vuosituhannen alkua kasvattamalla reippaasti kaupunkilaisten vero- ja maksutaakkaa. Kaupunginjohtaja Armas Lahoniityn julkistama budjettiehdotus korottaa kunnallisveroa kerta heitolla 0,75 prosentti-yksikköä ja kiinteistöveroa kymmenellä miljoonalla markalla.

Veronkorotuksilla on tarkoitus koota ensi vuonna yhteensä pyöreät sata miljoonaa. Sen lisäksi rahaa kauhotaan kaupungin kassaan terveyskeskus- ja muilla maksuilla sekä toimintatapojen rakenteellisilla muutoksilla, joihin sisältyy esimerkiksi palvelujen yksityistämisestä koituvat säästöt. Koko paketin toivotaan lisäävän tuloja sen verran, että tasapainoa horjuttava 145 miljoonan markan vaillinki kyetään kuromaan kiinni.

Virkamiesjohdon radikaalilla budjettiesityksellä on sinällään ylevät tavoitteet: tervehdyttää Turun talous pysyvästi, turvata nykyinen palvelutaso ja raivata tilaa tuottaville investoinneille. Samalla käyttömenojen kasvu aiotaan puristaa vastaisuudessa alle verotulojen kasvun.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ikävä vain, että paljolti samoja päämääriä julistettiin jo syksyllä 1997, kun kaupunginvaltuusto päätti pitkäjänteisestä talouden tasapainoittamisesta. Ikävää siksi, että tavoite on osoittautunut ylimitoitetuksi ja karkaamassa käsistä.

Kolmevuotisella tervehdyttämisohjelmalla on pyritty siihen, että Turun vuosikate vastaisi viimeistään ensi vuonna poistoja. Aluksi kaikki näytti sujuvan suunnitelmien mukaan, mutta tänä vuonna ote on herpaantunut. Menojen ja tulojen epäsuhta on repeämässä kuiluksi, jota virkamiesjohdon mukaan ei kyetä tilkitsemään muutoin kuin tuloperusteita muuttamalla.

Muut vaihtoehdot eli vajeen kattaminen menojen leikkauksilla, pelkästään maksujen korottamisella, omaisuuden myynnillä tai lisälainanotolla Lahoniityn esitys hylkää epärealistisina. Aika näyttää, onko verojen reipas korottaminen poliittisesti yhtään sen realistisempi ratkaisumalli.

Yksi on kuitenkin varmaa; tuloperusteisiin kajoaminen on vastoin linjausta, johon päätöksentekijät kolme vuotta sitten sitoutuivat. Siitä poikkeaminen ei ainakaan lisää turkulaisen taloudenpidon uskottavuutta. Tosin budjettiesityksessä on muutakin, mikä nostaa mieleen vanhan sanonnan toiveiden tynnyristä.

Talousarvion lähtökohtia ja perusteluja sävyttää lievästi sanoen railakas optimismi. Verotulojen kasvuksi arvioidaan ilman korotusta kuusi prosenttia. Se on noin kolminkertainen kuluvan vuoden toteutuvaan tasoon verrattuna.

Turussa pitkään viheliäisen korkeana jatkuneen työttömyyden budjettiehdotus odottaa helpottavan jonkin verran ensi vuonna. Silti kaupunginjohtaja pelkää, että ero koko maan keskiarvoon pikemminkin suurenee kuin pienenee.

Toisaalta Lahoniityllä tuntuu olevan vakaan sisäistetty usko siihen, että kunnallisten verojen ja maksujen korottaminen on omiaan vahvistamaan työllisyyskehitystä.

Pitänee paikkansa ainakin kaupungin henkilöstön kohdalla. Irtisanomisiin ei Turussa Lahoniityn mukaan aiota turvautua.