Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 19.10.19999:
Tampereelta potkua EU:n
yhteistyön laajenemiselle

Oikeus- ja poliisiasiat ovat tähän asti kuuluneet tiukasti jokaisen valtion oman suvereniteetin piiriin. Päätösvalta on haluttu pitää omissa käsissä. Tampereella järjestetyn Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioihin pureutuneen huippukokouksen seurauksena tähän linjaan on nyt tulossa muutos. Osa oikeus- ja sisäasioista siirtyy unionitasolle.

Tampereen kokouksessa päästiin yksimielisyyteen siitä, mille pohjalle yhteistä oikeusaluetta ryhdytään perustamaan. Asia on kirjattu jo Amsterdamin sopimukseen. Tärkeätä oli kuitenkin, että EU:n korkeimmilta johtajilta löytyi nyt poliittista tahtoa päättää prosessin siirtämisestä konkreettisemmalle tasolle.

Ennen kokousta yhteisen tahdon löytyminen ei ollut mitenkään selvää. Tästä syystä myöskään kokouksen onnistumisesta ei ollut ennakolta varmuutta. Tämä näkyi myös jonkinasteisena huolestumisena isäntämaan edustajien keskuudessa. Loppujen lopuksi kokous pääsi pääosin tavoitteisiinsa, osittain jopa ylitti ne. Arviot ovat olleet kaikkialla positiivisia.

Ehkä kiistanalaisin kysymys kokouksen asialistalla oli eri maiden pakolaiskäytäntöjen yhdistäminen. Tuloksena oli, että EU-maat ryhtyvät rakentamaan yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja kehittämään yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Monilla tahoilla oli pelätty, että näin ollaan rakentamassa unionista linnoitusta, johon pakolaisilla ei ole enää asiaa. EU-johtajat tunsivat kuitenkin vastuunsa pakolaisia kohtaan ja torjuivat linnake-Euroopan. Komission tehtäväksi jäi tehdä aloite konkreettisista toimista uudistuksen toteuttamiseksi. Kosovon tapahtumat ovat viimeksi osoittaneet laajassa mitassa, että asialla on kiire.

Jos pakolaiskysymyksessä jäätiin melko yleiselle tasolle, niin oikeus- ja poliisiasioissa päästiin jo huomattavasti yksityiskohtaisempiin ehdotuksiin. Syytäjät saavat EU-tasoisen elimen Eurojustin, Euroopan poliisiakatemia sai siunauksen, Europol saa lisää oikeuksia, huumausaine- ja ihmiskauppaa sekä terrorismin torjuntaa varten perustetaan tutkintaryhmät.

Euroopan sisäisten rajojen aukeaminen on helpottanut paitsi rehellisten ihmisten liikkumista myös rikollisliigojen toimintaa. EU-kansalainen tuntee olonsa yhä turvattomammaksi, ja on valmis antamaan auliisti poliisille lisää valtuuksia. Tässä on kuitenkin varottava liioittelua, sillä poliisivaltiota tuskin kukaan EU:sta haluaa.

Vaikka Tampereen huippukokouksen päätökset kaiken kaikkiaan jäivätkin vielä varsin yleiselle tasolle, on muistettava, että tässä oltiin vasta valtaamassa uutta alaa yhteistyölle. Konkreettisia tuloksia voimme nähdä monien uudistusten osalta vasta vuosien kuluttua. Silloinkin vain, jos tahtoa löytyy myös jatkossa.