Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 17.7. 1999:
Yhdysvallat heräämässä geenimanipuloinnin vaaroihin

Yhdysvallat on vihdoinkin luvannut aloittaa selvitykset geneettisesti muunneltujen elintarvikkeiden pitkäaikaisista terveysvaikutuksista. Päätös tuli kuitenkin vasta sen jälkeen, kun amerikkalaiset ympäristö- ja kuluttajajärjestöt ryhtyivät vaatimaan tutkimuksia.

Euroopan unioni on jo pitkään vaatinut amerikkalaisia selvittämään perusteellisesti geeniruoan terveys- ja ympäristöriskit. Tutkimustulosten puuttuessa EU on kieltänyt geenimuunnellun ruoan tuonnin.

Amerikkalaisviranomaiset ovat tähän asti suhtautuneet väheksyen geeniruoan mahdollisiin vaaroihin ja syyttäneet EU:ta protektionismista. Omaksumansa linjan mukaisesti Yhdysvallat on määrännyt rangaistustulleja eurooppalaisille tuontitavaroille, mistä kärsii myös Suomen vienti.

Tutkimukset, jotka geeniruoasta on tähän mennessä tehty, osoittavat, että eurooppalaisten pelot eivät ole perusteettomia. Tutkimuksissa on löytynyt runsaasti todisteita geenimanipuloinnin haitoista.

Vakavimmin nämä tulokset on otettu Britanniassa, jossa geeniruoan vastustus on ollut laajinta Euroopassa. Britannia on etulinjassa myös siksi, että siellä geenimuunneltuja elintarvikkeita on ollut kaupan enemmän kuin muualla Euroopassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Britanniassa geeniruoan vastustus johti siihen, että monikansalliset elintarvikejätit Nestl´e ja Unilever luopuivat geenimuunneltujen raaka-aineiden käytöstä. Päätös koski vain Britanniaa. On kuitenkin odotettavissa, että Britanniassa alkanut kehitys leviää myös muihin maihin. Suomessa noin puolet kansasta vieroksuu geeniruokaa.

Sinänsä geenimanipulaatiota ei ole syytä tuomita. Tarkoitus on täysin hyväksyttävä, nimittäin luoda lajikkeita, jotka kestävät entistä paremmin kasvitauteja ja tuhohyönteisiä.

Ongelmaksi nousee kuitenkin toisaalta se, että geeniruoan terveysvaikutuksia pitkällä aikavälillä ei tunneta ja toisaalta manipulaation vaikutukset ympäristöön ovat arvailujen varassa. Geenimanipulaatio saattaa synnyttää yhä vastustuskykyisempiä supertuholaisia sekä entistä vaikeammin torjuttavia rikkakasveja.

Geenimanipulaatio sisältää siten vielä niin runsaasti tuntemattomia tekijöitä, että laajat tutkimukset ovat tarpeen ennen kuin geeniruokaa voidaan päästää vapaasti kauppojen hyllyille. Pelkkien Yhdysvaltain tai monikansallisten yritysten kaupallisten etujen vuoksi ei ihmisten terveyttä tai luonnon tasapainoa saa vaarantaa.

Yhdysvalloissa tehty päätös tutkimusten aloittamisesta on siten tervetullut. On kuitenkin valitettavaa, että Yhdysvallat uhkaa samaan aikaan edelleen jatkaa EU:n painostamista saadakseen geenimanipuloituja tuotteitaan Euroopan markkinoille.