Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 13.7. 1999:
Internet ei poista köyhyyttä

Suomessa on enemmän Internet-liittymiä kuin missään muualla maailmassa.
Suomessa on enemmän Internet-liittymiä kuin missään muualla maailmassa.

Globalisoituminen ei ole pelkkä mörkö, joka vain lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, kuten jotkut väittävät. Globalisoituminen luo myös uusia mahdollisuuksia miljoonille ihmisille kaikkialla maailmassa. Se voi rikastuttaa ihmisten elämää ja laajentaa heidän valinnanmahdollisuuksiaan.

YK:n kehitysohjelman tuoreen vuosiraportin teemaksi on valittu globalisaatio ja inhimillinen kehitys. UNDP on julkaissut kymmenen vuoden ajan Inhimillisen kehityksen raporttiaan, jossa muun muassa maailman valtiot pannaan järjestykseen tietyn indeksin mukaan. Indeksi koostuu keskimääräistä elinikää, luku- ja kirjoitustaitoa sekä elintasoa mittaavista luvuista.

UNDP:n mittarilla mitattuna Suomi asettuu 13. tilalle inhimillisen kehityksen asteikolla ja kuuluu siten maailman kärkimaihin. Tietoteknologian alueella Suomi kuuluu ehdottomaan huippuun. Suomalaisilla on eniten Internetliittymiä koko maailmassa laskettuna tuhatta ihmistä kohti. Jopa Virossa oli enemmän liittymiä kuin koko Afrikassa.

Kehitysohjelma korostaakin syystä, että maailma on jakautumassa kahtia: niihin, jotka viestivät, päättävät ja keskustelevat maailman kehityksen suunnasta ja niihin, jotka jäävät yhä enemmän syrjään kaikesta keskustelusta ja kehityksestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämän epäsuotavan kehityksen pysäyttämiseksi UNDP vetoaa maailman johtaviin teknologia- ja teollisuusvaltioihin vaatien, että tietoteknologian edistysaskeleet täytyy saada kaikkien ulottuville.

Muiden tietoteknologian huippuvaltioiden ohella UNDP:n haaste kohdistuu myös Suomeen. Etenkin kun EU:n teollisuus- ja tietoteknologia-asiat ovat tulossa suomalaisen komissaarin valvontaan.

Ja haaste on valtaisa. Esimerkiksi Bangladeshissä kotitietokoneen ostaminen vaatii keskivertokansalaisen kahdeksan vuoden tulot, kun Yhdysvalloissa riittää yksi kuukausipalkka. Latinalaisen Amerikan Internetyhteyksistä taas 90 prosenttia on rikkaan väestönosan käytössä.

Internet ja tietotekniikka luovat varmasti pohjaa kestävälle kehitykselle ja siten osaltaan myös globalisaation hedelmien tasapuolisemmalle jakautumiselle, mutta maailman köyhyysongelmaa ne eivät yksinään voi poistaa.

On asetettava asiat oikeaan järjestykseen. Ennen kuin savimajoihin ryhdytään kantamaan Internetpäätteitä, on huolehdittava, että asukkailla on ainakin ruokaa, puhdasta vettä ja luku- sekä kirjoitustaito. Maapallolla on yhä 840 miljoonaa aliravittua ihmistä, runsaalta miljoonalta puuttuu puhdas juomavesi eikä yli puolet maailman väestöstä osaa lukea.