Turun Sanomien periaatelinja

Turun Sanomat on sitoutumaton uutismedia. Se ajaa samoja vapaamielisyyden ja laillisuuden arvoja, joiden edistämiseksi sanomalehti on aikoinaan perustettu. Turun Sanomat vaalii kansalaisten perusoikeuksia sekä edistää mielipiteen- ja sananvapautta.

Turun Sanomat antaa lukijoilleen kokonaiskuvan ympäröivästä yhteiskunnasta ja tuo maailman lukijoidensa eteen oman alueensa näkökulmasta. Se kertoo lukijoilleen olennaisen tiedon heitä hyödyttävällä tavalla.

Turun Sanomat toimii Varsinais-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäjänä sekä edunvalvojana. Yhtä lailla Turun Sanomat on valmis paljastamaan epäkohtia, edistämään oikeudenmukaisuutta ja toimimaan vallanpitäjien vahtina.

Turun Sanomat elää vuorovaikutuksessa lukijoittensa ja kumppaniensa kanssa. Turun Sanomat kuuntelee heitä ja vastaa heidän tarpeisiinsa. Turun Sanomat haluaa kaikessa toiminnassaan korostaa paikallisuutta ja aitoa lähellä oloa. Se tukee ihmisten valinnanvapautta, yrittäjyyttä ja kansalaistoimintaa.

Turun Sanomat uutistoiminnan perustana ovat luotettavuus, vastuullisuus ja tasapuolisuus. Turun Sanomat määrittää linjansa päivittäisissä pääkirjoituksissa. Uutisissa ja niiden valinnoissa Turun Sanomat ei ota kantaa, mutta valitsee itsenäisesti monipuolisesti mielenkiintoisia näkökulmia. Se sallii jakelukanavissaan linjastaan poikkeavia mielipiteitä, mutta tekee julkaisupäätökset aina itsenäisesti. Turun Sanomat toimii kaikissa jakelukanavissaan linjaustensa mukaisesti.