Omistajapolitiikassa askel eteenpäin

Turun virka- ja luottamusjohto on pitkään yrittänyt ratkoa kaupungin liikelaitosten tulevaisuuteen liittyvää umpisolmua.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen ja porvaripuolueiden johto on ajanut voimakkaasti niin sanottujen tuottajaliikelaitosten yhtiöittämistä ja niiden toiminnan avaamista ulkopuoliselle kilpailulle. Liikelaitokset kun eivät voi eivätkä saa markkinoilla kilpailla.

Vasemmisto on puolestaan halunnut pitää kiinni perinteisestä liikelaitosmallista tai ainakin kaupungin vahvasta määräysvallasta perustettavissa yhtiöissä.

Kiinteistötoimi-, kunnallistekniikka-, talotoimi-, viher- ja jätteenpolttoliikelaitoksissa työskentelee yli 1 400 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 128 miljoonaa euroa. On selvää, että niiden kohtalo polttelee päättäjien käsiä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tuottajaliikelaitosten yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana niin, että ne voisivat aloittaa toimintansa seuraavan vuoden loppuun mennessä. Kun yhtiöiden toiminta on vakiintunut, niiden toiminta voidaan avata kilpailulle.

Yhtiöittämiseen ja ulkoistamiseen liittyvä päätöksenteko on Turussa ollut tahmeata. Ilmeisesti talouskriisi ja kilpailijoita tyhjempi kirstu ovat herätelleet päättäjiä näinkin ripeään toimintaan ja seudullisuuden korostamiseen. Vanhoilla konsteilla kriisi ei väisty.

Päätösten taustalla lienee ajatus, että kaupunki saa yhtiöittämisestä kohtuullisen korvauksen, esimerkiksi liiketoimintojen luovuttamisesta, alemmista yksikkökustannuksista tai tuloutuksista, mikäli yhtiöt pärjäävät kilpailluilla markkinoilla.

Jos yhtiöt eivät pärjää, ne myydään tietyn suoja-ajan kuluttua pois. Toivottavasti silloinkin harkiten ja hyvällä hinnalla.