Viron nuori hallitus
jarruttaa viinarallia

päivät, ennen kuin Virossa saatiin kasaan enemmistöhallitus. Kymmenisen vuotta maata hallinnut Viron reformipuolue otti kumppaneikseen kaksi muuta maaliskuun parlamenttivaaleissa hävinnyttä puoluetta, sosiaalidemokraatit sekä Isänmaan ja Res Publikan liiton eli IRL:n.

Kaksi uutta riigikoguun noussutta puoluetta, vapaapuolue ja konservatiivinen kansanpuolue, jätettiin odotetusti rannalle.

Viron hallitus on täynnä nuoria ministereitä. Pääministeri Taavi Rõivas on 35-vuotiaana EU:n nuorin pääministeri. Hallituksen 14 ministeristä vanhin on 55-vuotias, mutta kahdeksan ministeriä on alle 40-vuotiaita. Suomen nykyisen hallituksen keski-ikä on noin 49 vuotta.

Suomalaisia uuden hallituksen 38-sivuisessa ohjelmassa kiinnostaa eniten aikomus nostaa alkoholi- ja tupakkaveroja. Rõivas on sanonut, että veroja korottamalla pyritään puuttumaan Virossa lisääntyneisiin alkoholin aiheuttamiin haittoihin.

Samalla tietysti halutaan valtion kassaan rahaa, jota tarvitaan muun muassa sosiaalisiin kohennuksiin.

viinaveron on määrä nousta etelänaapurissa 15 prosenttia ja seuraavan kolmen vuoden aikana kymmenen prosenttia vuodessa.

Nämä korotukset eivät lopeta viinarallia Virosta Suomeen, mutta jarruttava vaikutus on ilmeinen. Rõivasin hallituksella saattaisi olla haluja runsaampiinkin veronkorotuksiin, mutta sen on myös pidettävä huolta siitä, etteivät virolaiset lähde ostamaan alkoholia Latviasta.

Täytyy muistaa, että tulotasoon suhteutettuna viina maksaa Suomessa suomalaisille vähemmän kuin Virossa virolaisille.

Rõivasin hallituksen veropoliittiset linjaukset ovat nostattaneet vastalauseita ainakin matkailuyrittäjien keskuudessa. Majoituspalveluiden arvonlisävero on määrä nostaa yhdeksästä 20 prosenttiin. Tämä tuntuu jo suomalaisenkin matkailijan kukkarossa.

ja ravintoloiden liitossa on laskettu veronkorotuksen uhkaavan alan työllisyyttä. Jos näin käy, suomalaisille hotelleille ja ravintoloille on tarjolla edullista työvoimaa.

Vaaleissa päällimmäisenä puheenaiheena oli pienipalkkaisten virolaisten toimeentulo. Nyt hallitus lupaa nostaa minimipalkan tason 38 prosentista 45 prosenttiin maan keskiansiotasosta.

Järjestely tuskin nostattaa suurta riemua. Merkittävämpi toimenpide olisi pienipalkkaisten tuloverojen alentaminen, mutta reformipuolue on niin tiukasti takertunut 20 prosentin tasaveroon, että sen on turvauduttava näennäisiin uudistuksiin.

Suomalaisten silmin Rõivasin hallitusohjelman erikoisin piirre on vahva painotus kansalliseen turvallisuuteen. Lukioiden opetusohjelmiin aiotaan liittää sotilaskoulutusta.

Viron hallitus on täynnä
nuoria ministereitä.”