Selvitys vanhusten hoidon
tilasta ahdistavaa luettavaa

Kurjenmäkikoti 1:ssä asuva Sirkka Nieminen, 89, ja osastonhoitaja Barbro Segersven osallistuivat toukokuussa tutkimukseen, jossa verratiin pesumenetelmien vaikutuksia hoitajien työn kuormittavuuteen ja vanhusten ihon kuntoon.
Kurjenmäkikoti 1:ssä asuva Sirkka Nieminen, 89, ja osastonhoitaja Barbro Segersven osallistuivat toukokuussa tutkimukseen, jossa verratiin pesumenetelmien vaikutuksia hoitajien työn kuormittavuuteen ja vanhusten ihon kuntoon.

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio sai tiistaina vastaukset tilaamaansa selvitykseen vanhusten hoidon tilasta.

Oikeusasiamiehelle toimitetut vastaukset hoitopaikkojen valvonnasta, havainnot henkilöstömitoituksesta ja vanhusten kohtelusta ovat ahdistavaa, mutta eivät valitettavasti kovin yllättävää luettavaa. Paunio pyysi maaliskuussa lääninhallituksilta selvityksen siitä, millaista on ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoito.

Viime vuosina Länsi-Suomen läänin sosiaali- ja terveysosasto on joutunut toistuvasti muistuttamaan myös Turkua vanhustenhuollon laiminlyönneistä.

Turku ei ole ongelmineen suinkaan ainoa kunta, sen paljastavat lääninhallitusten eri puolilta maata kokoamat raportit.

Selvitysten mukaan vanhuksia hoitavan henkilöstön määrä on yksinkertaisesti riittämätön. Suositusten mukaan kahta vanhusta kohti tulisi olla vähintään yksi hoitaja, mutta näin ei useinkaan ole. Tämän vuoden valtion budjettiin onkin varattu 18 miljoonaa euroa minimisuositusten takaamiseksi.

Selvityksessä raportoidaan myös kohtelusta, jollaista ei pitäisi joutua kokemaan yhdessäkään laitoksessa Suomessa.

Lääninhallitusten kokoamien tietojen mukaan esimerkiksi vanhus on voitu lukita huoneeseensa tai pimeää pelkäävä pyörätuolipotilas sulkea komeroon. Koska iäkkään ihmisen vointia ei laitoksessa tarkkailla riittävästi, hän on voinut kuihtua kohtalokkaasti. Tai vanhus pakotetaan vaippoihin, kun ei ole auttajaa wc-käynnille. Täysin epäinhimillistä on sekin, jos henkilökuntapulan vuoksi vanhuksen yövaippa vaihdetaan vasta lounasaikaan. Väärin toimitaan myös silloin, jos vanhus ei pääse lainkaan ulkoilemaan.

Vaikka vanhusten huonosta hoidosta ja suorastaan epäinhimillisestä kohtelusta on viime vuosina puhuttu julkisuudessa paljon, korjausta tilanteeseen on saatu aivan liian vähän.

Eduskunnan oikeusasiamies oli oikealla asialla perättyään lääninhallituksilta selvityksiä, jotka kertovat, miten vanhuksistamme pidetään laitoksissa huolta.

Terveydenhoitoalan työntekijöitä edustava Tehyn mukaan lääninhallitusten selvitykset vastaavat työtekijöiden kokemuksia. Tehy myös esittää tiukempaa lainsäädäntöä, sillä pelkät suositukset vanhustenhoidon laadusta tai henkilöstömitoituksista eivät sen mukaan riitä.

Loppuviikosta vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät liittyivät Sdp:n esitykseen vanhustenhoitoa koskevasta välikysymyksestä. Hallitus saa vanhustenhoitoa koskevan välikysymyksen vastattavakseen ensi viikolla ja sillä on pari viikkoa aikaa vastata kysymykseen.

Eduskunnan oikeusasiamies puolestaan antaa lausuntonsa lääninhallitusten selvityksestä loka-marraskuussa.