Puuta on yhtä aikaa
liikaa ja liian vähän

Teollisuuden ja energiantuotannon puuvarastot ovat täyttyneet alkuvuoden ennätyksellisen runsaan puukaupan seurauksena. Marraskuussa puun ostajat hiljentyivät, ja koko vuoden kauppamäärät notkahtivat kuutisen prosenttia. Puun hinnat ovat vuoden mittaan lievästi alentuneet.

Tilanteessa on niukasti dramatiikkaa. Yksi selitys puukaupan hiljenemiselle löytyy luonnosta. Viime talven leuto sää haittasi hakkuita ja kuljetuksia eteläisessä Suomessa, kun sulan maan korjuuseen soveltuvat työmaat loppuivat. Koneenkuljettajia jouduttiin jopa lomauttamaan.

Niinpä ostettuja talvileimikoita jäi odottamaan kelvollisia korjuukelejä. Suma halutaan purkaa ennen uusien leimikoiden hankkimista. Alkanut talvi ei viime päiviä lukuun ottamatta ole ainakaan Lounais-Suomessa ollut kovin lupaava metsäväen kannalta.

talven ja kevään vilkas kaupankäynti näkyy siinä, että sekä kysyntä että tarjonta rauhoittuu. On oletettavissa, että puukauppa vilkastuu ensi kesää kohti. Tämä riippuu muun muassa siitä, kuinka sahatavaran markkinat maailmalla kehittyvät ja kuinka kuluva talvi tyhjentää varsin täysiä energiapuun varastoja.

Metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsäteollisuus on elänyt päättyneen vuoden kasvun aikaa, jos paperin tuotanto jätetään laskuista. Ensi vuonna kasvun ennustetaan hieman hidastuvan.

Metsäteollisuus arvioi kuitenkin puukaupan piristyvän. Teollisuus korostaa, että puun tasainen saatavuus on ratkaisevaa investointien toteutumisen kannalta.

ennen kaikkea Metsä Fibren jättimäiseen Äänekosken hankkeeseen, jonka on määrä alkaa tuottaa sellua jo reilun kahden vuoden kuluttua.

Raaka-ainehuoltoonsa teollisuus vetoaa kernaasti aina puheen kääntyessä puun polton lisäämiseen. Viimeksi sahoja ja sellutehtaita hätkähdytti valtiovallan lupaus korottaa metsähakkeen tukea.

Metsäteollisuus löi pöytään laskelman, jonka mukaan kotimaan tehtaiden puuntarve ylittää kestävät hakkuumahdollisuudet, jos kaikki suunnitellut investoinnit toteutuvat. Arvion perusteella puuta ei olisi varaa lainkaan ajaa voimaloiden kattiloihin.

Hallitus myöntyi teollisuuden vaatimuksesta siihen, että sellun raaka-aineeksi kelpaava kuitupuu rajataan pois hakkeen tuen piiristä.

Menettely on muuten järkevä, mutta rajoitus merkitsee byrokratiaa. Parhaiten asia hoituu, kun teollisuus maksaa kuitupuusta niin hyvin, etteivät energiayhtiöt kykene tuenkaan turvin kilpailemaan samoilla puumarkkinoilla.

Teollisuudelle kelpaavaa puuta ei kannata polttaa, sillä metsissämme on mielin määrin harvennuspuuta, jonka korjuun tehostaminen tekisi sen käytöstä tuettakin kannattavaa.

On oletettavissa, että
puukauppa vilkastuu
ensi kesää kohti. ”