Naisissa yrityksen menestys

Aina yhtä herkästi leimahtava keskustelu sukupuolten asemasta työelämässä sai uudenlaista sytykettä, kun Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva julkisti tutkimuksensa naisvetoisten yritysten kannattavuudesta Suomessa.

Poikkeuksellisen laajaan, yli 14 000 osakeyhtiötä käsittävään aineistoon perustuva Eva-analyysi on miesten kannalta karua kertomaa. Naisen johtama yritys on sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna keskimäärin kymmenisen prosenttia kannattavampi kuin yritys, jonka ruorissa häärii mies.

Naisjohtajuuden ja liiketaloudellisen menestyksen välillä on kiistaton yhteys, jota eivät yritys- tai toimialakohtaiset erot selitä. Samansuuntainen positiivinen vaikutus naisilla on yritysten hallituksissa.

Analyysin tehneiden tutkijoiden mukaan liike-elämässä huipulle yltäneet naiset ovat todennäköisesti valikoituneempia ja siis keskimääräistä pätevämpiä. Vanha näkemys, jonka mukaan naisen on johtotehtävissä vastattava ainakin kahta miestä, näyttää siis pitävän edelleen paikkaansa.

Koulutuksen tasossa suomalaisnaiset ovat peitonneet maanmiehensä jo pitkään. Akateemisen tutkinnon lisäksi liikkeenjohtajuus edellyttää sekä laajaa työelämän kokemusta että oppimista ja omaksumista, joissa miehet ovat näihin asti olleet vahvoilla. Mutta eivät ole enää.

Jos naiset joutuvat läpäisemään työelämässä miehiä tiukemman seulan, heillä riittää myös siihen vaadittavaa kunnianhimoa. Sinnikkyys, pyrky ja halu näyttää ovat uralla etenemisen generaattoreita, jollaisia miessukukunnalta usein puuttuu.

Vaikka Suomella on sukupuolten yhdenvertaisuuden edistäjänä kunniakas historia, työ- ja etenkin liike-elämässä naiset ovat edelleen suurelta osin hyödyntämätön voimavara.

Viimeistään Eva-analyysin jälkeen fiksu yritys ymmärtää, mitä kello on lyönyt: etevien naisten rekrytointi ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan liiketaloudellinen kilpailuetu.