Toinen pääkirjoitus: Kolmen yliopiston malliinko

Suomen teknologiateollisuuden näkymät eivät ole pitemmällä tähtäimellä kovin hyvät, vaikka alan tilauskanta onkin tuoreessa puolivuotiskatsauksessa korkein lähes neljään vuoteen ja työntekijöiden määrän laskukin on alkuvuoden aikana pysähtynyt. Kun tähän saakka on luotettu siihen, että varsinkin tuotekehitystyö tulee jatkossakin pysymään Suomessa, näin ei välttämättä tapahdu. Flextronics irtisanoo Oulussa ja Kuopiossa juuri tuotekehityshenkilöstöä.

Jotta pysyisimme jatkossa globaalissa kilpailussa mukana, se edellyttää lisäpanostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan. Pekka Hallbergin työryhmä ehdotti jo kesäkuussa yliopistoille nykyistä vapaampaa budjetin ulkopuolisen tutkimusrahoituksen käyttöä. Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Martti Mäenpää penäsi nyt hallitukselta kiireellisiä päätöksiä, joilla vahvistetaan kilpailukykyä ja yritysten edellytyksiä. Tutkimus- ja kehityspanosten ohella hän vaati marginaaliveroasteen alentamista ja "katastrofaalisessa tilanteessa" olevien yliopistojen kehittämistä.

Mäenpään konkreettinen esitys ylipistojen kehittämiseksi oli yllättävän radikaali. Hänen mukaansa Suomeen mahtuu korkeintaan kolme kansainvälisen tason yliopistoa, joten olisi keskityttävä niihin. Näiden yliopistojen nimiä hän ei sentään rohjennut nimetä.

Kun Suomessa on tällä hetkellä ammattikorkeakoulut mukaan lukien jopa viitisenkymmentä korkeaa opetusta tarjoavaa opetusyksikköä eri puolille maahan siroteltuina, on selvää, että voimavarat hajaantuvat huippuyliopistojen kustannuksella. Toisaalta liiallisella keskittämisellä on myös varjopuolensa. Osaamista ei ole vain Helsingissä eikä elämä ole vain teknologiaa.

Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen on aivan oikein varoittanut tutkimustyön liiallisesta kapea-alaisuudesta. Kansainvälisessä rankingissakin menestyvät yliopistot ponnistavat yleensä monitieteisyydestä. Turun ylipistolla on tässä suhteessa vahva asema, sillä se sijoittuu Suomessa toiseksi Helsingin jälkeen ja Euroopan tasollakin sadan parhaan joukkoon. Kolmen yliopiston kehittämismalli tuskin tuleekaan toteutumaan, mutta ehkä pitäisi nostaa esiin 5-6 yliopistoa, joihin erityisesti panostetaan. Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja ehkä kehittyvä Kuopiokin olisivat tällöin keskeiset yliopistokaupungit.