Lyhyesti 30.9.2003: Kakola kiinnostaa

On ilahduttavaa, miten aktiivisesti turkulaiset ovat lähteneet mukaan Kakola-keskusteluun ja ideoimaan tämän kauniin kukkulan tulevaa käyttöä. Median myötävaikutuksella on myös päästy siihen, että alueesta järjestetään suunnittelukilpailu, ja aikanaan toteutettava ratkaisu tullee poikkeamaan ainakin jonkin verran siitä, mitä valtion ja kaupungin kesken yksioikoisesti kaavailtiin.

Kakolanmäen tulevan ilmeen luominen on vaativa tehtävä. Tavallisten ihmisten ja asiantuntijoidenkin vaatimukset vaihtelevat lähes koskemattomasta reservaatista mitä mielikuvituksellisimpia ratkaisuja sisältävään miljööseen. Tärkeintä on, että saadaan aikaan toiminnallinen ja viihtyisä kaupunkialue, joka ottaa huomioon ympäristön ja ihmisten tarpeet vuosikymmeniksi eteenpäin.