Toinen pääkirjoitus 26.9.2003:
Ahtisaaren vaativa tehtävä

Presidentti Martti Ahtisaarella on edelleen haluja ja kysyntää vaikeisiin kansainvälisiin tehtäviin. Ahtisaaren kansainvälisen uran tähän asti kovimmat pestit ovat olleet Namibian itsenäisyysohjelman loppuunvienti ja Kosovon sodan rauhanneuvottelut. Vaikeusasteeltaan uusi työ vetää hyvin vertoja näille aikaisemmille tehtäville.

YK:n pääsihteerin Kofi Annanin nimittämän riippumattoman työryhmän johtajana Ahtisaaren vastuulla on YK:n Bagdadin päämajaan elokuussa tehdyn tuhoisan pommi-iskun taustojen selvittäminen ja YK:n turvallisuustoimien uudistamistarpeiden kartoittaminen. Työryhmän tulee myös arvioida, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä YK yleensä voi Irakissa toimia.

Presidentti Ahtisaaren valinnan ja toimintamahdollisuuksien edellytyksenä oli Yhdysvaltain ehdoton luottamus. Tilannetta arvioidessaan työryhmä joutuu kuitenkin tarkastelemaan kriittisesti myös Yhdysvaltoja. Elokuun pommi-iskua tutkittaessa keskeinen kysymys on, hoitiko Yhdysvaltain johtama liittoutuma moitteettomasti omat velvoitteensa YK-henkilöstön suojaamiseksi ja yleensäkin Irakin turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Kuten Ahtisaari itse huomautti, erityistä tarkkuutta ja rehellisyyttä tarvitaan arvioitaessa YK:n toimintamahdollisuuksia ja roolia Irakissa lähivuosina. Presidentti Bushin ja pääsihteeri Annanin YK:ssä pitämien puheiden perusteella asetelmat ovat ennallaan. Bush kaipaa YK:n tukea Irakin tilanteen vakiinnuttamiseen, mutta ei ole valmis luopumaan Yhdysvaltain johtoasemasta.

YK-työryhmän, jonka viidestä jäsenestä kolme on suomalaisia, menestymisen edellyksiä luo realismi. Ahtisaari leimasi turhiksi toiveiksi haaveet Irakin tilanteen nopeasta vakiintumisesta vapaiden vaalien kautta.

Irakin sekasorron lopettamisen kannalta olisi parasta, että Ahtisaaren työryhmä edistäisi ratkaisua, jossa YK ja sitä tukevat maat voisivat mennä Irakiin vähintäänkin tasaveroisina Yhdysvaltain liittoutuman rinnalle.