Lyhyesti 25.9. 2003: Nuorporvarit iskuun

Kun porvaripuolueiden yhteistyöstä ei näytä tulevan mitään, porvarilliset nuorisojärjestöt ovat päättäneet yhdistää voimansa ja käydä ideologiseen iskuun vasemmistoa ja ay-liikettä vastaan. Työnimellä porvarillisen yhteistyön puolesta (PYP) kulkevan yhdistyksen perustava kokous pidetään 5. lokakuuta Helsingissä.

Nuorporvarit liputtavat avoimesti porvarihallituksen ja porvarillisten arvojen puolesta. He haluavat irti holhoavasta vasemmistolaisesta hyvinvointivaltiosta.

On erinomainen asia, että aatteellista keskustelua käydään ja kyseenalaistetaan itsestään selvinä pidettyjä asioita, kuten esimerkiksi työttömyysturvan tai tuloverotuksen nykymallit. Mutta nuorporvareillekin voi käydä kuten kävi nuorsuomalaisille uusliberalisteille. Syntyy hetken innostus, mutta sitten aate

nuupahtaa, kun odotettua suurkannatusta ei tulekaan.