Lyhyesti 24.9. 2003: Ekoterroria

Kokkolan Lahnakoskella tehtiin maanantain vastaisena yönä maamme tähän asti suurin turkistarhaisku. Lähes 8 000 minkkiä päästettiin häkeistään oman onnensa nojaan metsiin ja luontoon. Vastaavien tapausten määrä on viime vuodesta lisääntynyt, mikä enteilee ääriliikkeen elkeissä hiljaiselon jälkeen uutta buumia.

Maallikoilta ei ole jäänyt epäselväksi, millaista eläinsuojelutyötä nämä aktivistit harjoittavat. He ovat piittaamattomia ekoterroristeja ja vandaaleja, jotka pyrkivät suunnitelmallisesti, organisoidusti ja johdetusti tuhoamaan laillisen elinkeinon toimintamahdollisuudet Suomessa.

Jotta tilanteen ryöstäytyminen kyettäisiin estämään, myös lain, oikeuden ja julkisen hallinnon viranomaisilla pitäisi olla kohtuullisen yhdensuuntainen käsitys ekorikollisuuden luonteesta ja uhan vakavuudesta. Kahden ministerin ja KKO:n kannanotoista päätellen näin ei nyt ole.