Lyhyesti 23.9.2003: Vauhtia opintoihin

Pääministeri Matti Vanhasen ehdotus opiskelujen alkuvaiheen vauhdittamisesta opintotuen porrastuksen avulla pitäisi tutkia ennakkoluulottomasti. Jos tuki olisi opintojen alkuvaiheessa suurempi, ensimmäisen opintovuoden tyhjäkäynti vähenisi. Suomen ylioppilaskuntien liiton pelko keskeytysten lisääntymisestä ja välitutkintojen suosion kasvusta vaikuttaa aiheettomalta. Välitutkinnot ovat vaihtoehto niille, jotka suuntautuvat muuhun kuin tieteelliseen työhön.

Vanhasen mielestä myös lainoituksen houkuttelevuutta on lisättävä. Näin on syytä tehdä, sillä opiskelu pitäisi nähdä investointina, joka hyödyttää yhteiskunnan ohella opiskelijaa itseään.