Pääkirjoitus 20.9. 2003:
Suomen metallinen selkäranka
taottava taivutuksia kestäväksi

Laivanrakennusta on Turun seudulla harjoitettu jo vuosisatoja. Masa-Yardsin uusin tilaus vahvistaa uskoa tuotannon jatkuvuuteen.
Laivanrakennusta on Turun seudulla harjoitettu jo vuosisatoja. Masa-Yardsin uusin tilaus vahvistaa uskoa tuotannon jatkuvuuteen.

Suomen tärkeimmäksi teollisuuden alaksi noussut metalli- ja elektroniikkateollisuus elää murroskautta, joka vie työpaikkoja Suomesta halvempien kulujen maihin. Metallinen tukijalka on kuitenkin taottavissa muutoksia kestäväksi.

Metallinen tukijalka säilyy ja vahvistuu vankan osaamisen avulla. Tästä tuorein esimerkki on Kv¿rner Masa-Yardsin Turun telakan saama uuden entistä suuremman risteilyaluksen tilaus.

Kesällä tehdyn esisopimuksen varmistuminen todistaa, että asiakaslähtöinen tuotekehittely on metalliteollisuuden vahvin voima. Tilaaja Royal Caribbean -varustamo on pystynyt tekemään hyviä tuloksia aiemmilla Turussa valmistetuilla Voyager-luokan risteilijöillä. Perjantaina tilattu alus on vielä isompi ja tehokkaampi.

Turun telakalle ja sen suurelle alihankkijajoukolle tilaus on ensiarvoisen tärkeä. Tilauksen varmistus toivottavasti palauttaa laajemminkin uskon suomalaisen metalliteollisuuden tulevaisuuteen ja yleiseen talouselämän elpymiseen.

Laivatilaus osoittaa, että varustamossa uskotaan alan ja Yhdysvaltain talouden nousuun. Useimmat viime aikojen suhdannekatsaukset ovatkin julistaneet taantuman loppuneeksi, vaikkakin nousuodotukset ovat vielä varovaisia ja reunaehtoja täynnä. Jopa Euroopan sairaana maana pidetyn Saksan talousnäkymiä pidetään parempina kuin useimmista viesteistä voisi päätellä.

Vahvistuvat nousun merkit ja Masa-Yardsin saama tilaus ovat erityisen merkittäviä Turun seudulle ja ympäröivälle maakunnalle. Teknologiateollisuus, joksi metalli- ja elektroniikka-ala haluaa nykyään itseään kutsuttavan, kattaa maakunnan teollisesta tuotannosta 73 prosenttia ja henkilöstä 60 prosenttia.

Ensi viikolla 100-vuotisjuhlaansa viettävän Varsinais-Suomen teknologiateollisuuden juuret ulottuvat itse asiassa useiden satojen vuosien taakse. Maakunnan teknologiateollisuuden voimana on monipuolisuus. Tätä pitäisi vastaisuudessakin vaalia, sillä se on tasoittanut suhdannevaihteluja.

Elcoteqin hallituksen puheenjohtaja Antti Piippo muistutti äskettäin TS:n talousseminaarissa, että Suomen teollistumisen edellytyksiä rakennettiin jo 1800-luvulla, jolloin maahan onnistuneesti houkuteltiin ulkomaisia yrityksiä käynnistämään metallipajoja, metsä- ja tekstiiliteollisuutta.

Nykyinen Suomi ei enää voi houkutella työvoiman hinnalla, raaka-aineilla ja vapaalla koskivoimalla. Jäljellä on osaaminen: tuotannon, teknologian, valmistusprosessien ja koko liiketoiminnan kehittäminen.

Massatuotteiden valmistuksen siirtymistä halpamaihin tuskin voidaan enää estää, mutta huolehtimalla korkeatasoisesta ja kattavasta koulutusjärjestelmästä voidaan Suomessa ylläpitää ja kehittää sellaista metalli- ja elektroniikkatuotantoa, jota ei markkinoida vain hinnan perusteella.