Toinen pääkirhjoitus 16.9. 2003:
Kalliin sähkön talvi edessä

Ellei luonto tule apuun poikkeuksellisen runsailla syyssateilla, ensi talvenakin lämmitetään, käytetään koneita ja valaistaan pimeyttä kalliilla sähköllä.

Energia-alan keskusliiton uusimmassa katsauksessa ennustetaan talveksi sähkön markkinahinnan hintapiikkejä ja kuluttajahintojenkin arvioidaan edelleen nousevan. Kesän aikana ensi talven hintanoteeraukset ovat sähköpörssissä kohonneet noin 40 prosenttia.

Kalliin sähkön selitys löytyy Norjan ja Ruotsin tunturiseuduilta. Pohjoismaat muodostavat yhteisen markkinan, jossa sähköä voi ostaa ja myydä yli valtakunnan rajojen. Normaalissa tilanteessa Ruotsissa ja Norjassa on tarjolla paljon edullista vesivoimaa, joka määrittelee hintatason koko markkina-alueella.

Tällä hetkellä Pohjoismaiden vesivarastot ovat edelleen neljäsosan alle pitkän ajan keskiarvon. Kalliimmat hiilivoimalat on otettu käyttöön, ja niiden pohjalta määräytyvät hinnatkin.

Nykyisessä tilanteessa kuluttajien on vaikea ymmärtää, mitä he hyötyvät pohjoismaisista sähkömarkkinoista. Hinnat nousevat oli oman sähköntoimittajan energianlähde mikä tahansa.

Voittajia ovatkin olleet ennen kaikkea sähkön tuottajat ja jakelijat. Esimerkiksi Fortum ja Turku Energia ovat parantaneet roimasti tuloksiaan sähkön korkean hinnan avulla.

Kuluttajan keinoiksi jäävät lähinnä vain kilpailuttaminen ja sähkön säästäminen. Kilpailuttaminen on lähtenyt liikkeelle hitaasti, kun monet kotitaloudet katsovat, ettei operaatio ole vaivansa väärtti. Merkittävä säästö taas on vaikeaa, kun kaikki on rakennettu sähkön varaan.

Sähkön korkeiden hintojen myönteisenä seurauksena on toivottavasti se, että uusien voimaloiden rakentaminen vauhdittuu ja niiden ansiosta päästään tulevaisuudessa parempaan hintavakauteen. Voimalahankkeet ovat olleet pitkään jäissä, kun energiayhtiöt ovat pitäneet hintatasoa liian alhaisena.