Toinen pääkirjoitus 15.9.2003:
Virolaisilta yllätyksetön kyllä

Jos Emu-kansanäänestyksen tuloslaskenta piti ruotsalaisia jännityksessä viime hetkiin asti, Virossa EU-referendum ratkesi juuri niin kuin oli ennakoitu. Nuori, vuonna 1991 neuvostovallan ikeestä uudelleen itsenäistynyt tasavalta ilmaisi vankan halunsa kuulua Eurooppaan. Hankeen vastustajien rintama oli liian hajanainen ja heikosti organisoitu kyetäkseen horjuttamaan enemmistön voittoa.

Juoheasti sujunut äänten laskenta enteili EU-jäsenyyden kannattajille 67 - 68 prosentin osuutta. Se on samaa tasoa kuin viimeisimmät gallup-luvut ennen sunnuntain äänestystä. Uurnilla kävi ennakkoon viidennes, mutta kaikkiaan nipin napin 63 prosenttia äänioikeutetuista, mikä on virolaisittain lievä pettymys.

Euroopan unioniin hakeutuminen on ollut Virossa leimallisesti poliittisen eliitin hanke. Kyllä -puolen kampanjointia henkilöi voimakkaasti uuden hallituksen tuore pääministeri, Res Publica -puolueen johtaja Juhan Parts. Puolueista poikkiteloin asettui vain parlamentin oppositiossa istuva keskusta.

Vaikka projektin raskaimman osuuden, maan jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa, hoiti edellinen, Isänmaaliiton Mart Laarin johtama hallitus, Parts on noussut uusliberalistisine talousajatteluineen eurooppalaisen Viron keulahahmoksi. Hänen yksilökeskeisyyttä, yrittämisen vapautta ja kilpailukykyä korostava poliittinen linjansa on vedonnut erityisesti hyvin koulutettuihin nuoriin kaupunkilaisiin. Näiden keskuudessa EU-jäsenyyden kannatus on ollut vankinta.

Kriittisimmin unionin jäsenyyteen ovat suhtautuneet eläkeläiset, maalaisväestö ja ainakin osa venäläiseen vähemmistöön kuuluvista. He näkevät EU:ssa lähinnä uhkakuvia: kallistuvia hintoja, maaseudun kuihtumista, maatalouden tuotantorajoituksia, Viron valtiollisen itsenäisyyden menettämistä. EU:n ja istuvan hallituksen jakama valistus ei näytä menneen perille.

Myös monien EU:n puolesta äänestäneiden mielestä yhdentymisen prosessi on ollut aivan liian nopea. Unioniin kiirehditään ennen kuin oma demokratia on kunnolla vakiintunut. Vaikka Viron talous on kehittynyt viime vuosina kukon askelin, euroon ja Emu-kelpoisuuteen sillä on vielä matkaa.

Tätä palautetta maan poliittisen johdon kannattaisi kuunnella totisella korvalla. Kansanäänestyksen selvistä lukemista huolimatta EU koetaan Virossa vielä etäiseksi ja jopa pelottavaksi. On vaara, että ensihuuman haihduttua kansalaisten vieraantuminen vain lisääntyy - niin kuin on käynyt eräissä edellisen laajentumiskierroksen maissa.