Päätoimittaja Ari Valjakan kolumni 7.9.2003: Liian lähelle

Kun sairas mieli pyrkii tyydyttämään poikkeavaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista viettiään kodin ulkopuolella, on Nykysuomen sanakirjan mukaan kyse pedofiliasta.

Sanan ponnahtaessa alkuviikosta silmillemme julkisuudessa, tulivat mieleen pahimmat mahdolliset kuvat siitä, mitä piikkiöläisessä sisäoppilaitoksessa mahdollisesti oli tapahtunut.
Tähänastisten selvitysten perusteella vaikuttaa siltä, että pedofiili-sanan herättämän mielikuvamaailman syvimmälle pohjalle ei ole pudottu.

Toivonlinnan koulussa parikymmentä vuotta sitten opiskellut nuorukainen on vasta nyt kertonut joutuneensa kouluaikanaan seksuaalisen ahdistelun kohteeksi; adventtiseurakunnan työntekijä oli käpälöinyt kymmeniä kertoja uhriaan. Tapahtunutta voi kuvata myös englanninkielisellä sanalla "molestation", seksuaalinen häirintä. Tuttu sanapari viime vuosina aikuisten maailmasta.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kaikissa muodoissaan rikoksista vastenmielisin. Raamatullisen tulkinnan mukaan synti on sama, tapahtuu se sitten ajatuksissa, sanoissa tai teoissa. Yksikin näistä johtaa helposti seuraavaan.

Toivonlinnassa asiaa pahentaa se, että Adventtikirkon piirissä tapaus oli tullut esiin jo aiemmin, mutta kirkon lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunta ei ilmoittanut asiasta poliisille. Asiasta neuvoteltiin ulkopuolisen juristin kanssa, mutta hän ei suosittanut asian viemistä virkavallan käsittelyyn ja mahdollisesti oikeuteen.

On helppo tuomita tämäkin virhe, vaikka syyllistymme itsekin elävässä elämässä huomaamattamme väärään lähimmäisen suojeluun. Työelämässä alkoholistit eivät yleensä saa ajoissa apua ongelmiinsa, kun ympäristö "suojelee" sairasta työtoveriaan esimiehiltä ja asiantuntijoilta viimeiseen asti.
Oliko epäillyn seksuaalisen ahdistelun ilmoittamatta jättäminen rikos vai ei? Lastensuojelulain ehdoton ilmoitusvelvollisuus koskee julkishallinnon ja seurakuntien työntekijöitä, mutta ei muita kirkkoja - näin tulkitsee Suomen Adventtikirkon esimies Erkki Haapasalo lakia.

Samaa mieltä ovat sekä opetushallitus että -ministeriö, joiden mukaan kukaan ei valvo, miten näissä sisäoppilaitoksissa toimitaan. Niitä koskevat eri lait kuin julkisia oppilaitoksia (TS 5.9.). Turkulainen perheoikeuden professori Eva Gottberg on asiasta eri mieltä. Hänen mielestään lakia ei voi rajata näin. Jos kirkolla on oikeuksia, sillä on myös velvollisuuksia (HS 4.9.).

On asia miten tahansa, Adventtikirkon yritys vetäytyä asiassa pykälien taakse on typerää ja tympeää. Sanoo laki mitä tahansa, kirkolla oli moraalinen velvollisuus ilmoittaa epäilyistään.
Toivonlinnan koulun tapauksen julkisuuteen tulon jälkeen keskusrikospoliisi on saanut jatkuvasti yhteydenottoja ahdistelun kohteeksi joutuneilta henkilöiltä, joten juttu paisuu. Tietenkin voi ihmetellä, miksi vasta julkisuus avaa vuosia rakennettuja vaikenemisen patoja.

Takana voi olla lapsen itsensä kokema syyllisyyden tunne, jota lieventää yhteiskunnan avoimemmaksi muuttunut ilmapiiri. Voi myös olla, että osa "paljastuksista" perustuu pelkästään kostontarpeeseen tai jopa tahallisiin vääriin väitteisiin. Lasten seksuaaliseen väärinkäyttöön liittyvät tosiasiat ovat erittäin vaikeita selvittää, etenkin jos tapahtumista on kulunut vuosikymmeniä.
Silti asiaa ei ole syytä vähätellä. Ilmoitukset seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja myös perheen sisällä tapahtuvista insestitapauksista ovat lisääntyneet. Taustalla ovat mm. työttömyyden aiheuttamat sosiaaliset ongelmat ja televisiosta koteihin asti tunkeva ylivirittynyt seksuaalisuus ja pornografia.

Rikoksista epäillyille ja heidän uhreilleen tulisi saada tutkimussuoja, sillä näiden asioiden jatkuva julkisuudessa repostelu ei auta enää häirinnän kohteeksi joutuneita lapsia, pikemminkin päinvastoin. Henkilökohtainen taakka seuraa mukana usein läpi loppuelämän. Myös monien kiittelemän opinahjon maine on mennyt pitkäksi aikaa.
Seksuaalisen ahdistelun takana on lähes aina sairas ihminen, joka on itse joutunut tämän rikoksen uhriksi. Hänen oma kehityksensä on jumiutunut asteelle, joka estää seksuaalisen kypsymisen aikuisena.

Nämä henkilöt pyritään karsimaan työstä lasten parissa uudella lailla, joka mahdollistaa henkilöiden taustojen tutkimisen ennen työsuhteen alkamista. Se edellyttää kuitenkin heidän paljastamistaan ja rankaisemista aikaisemmista rikoksista.