Lyhyesti 5.9.2003:
Lipposen sanelu

Puhemies Paavo Lipponen on sanellut uudet pelisäännöt eduskunnassa työskenteleville median edustajille. Hyvät tavat ja tietyt "mediavapaat vyöhykkeetkin" ovat varmaan paikallaan, mutta eräät rajoitustoimet vaikuttavat jo ylimitoitetuilta. Esimerkiksi kielto haastatella eduskunnassa vierailevia asiantuntijoita vaikuttaa perin kummalliselta ja rajoittaa sananvapautta.

Eduskuntatalo tarvitsee tietyn työrauhan, mutta demokratiassa on olennaista myös tiedon esteetön kulku. Jos toimittajien työtä ryhdytään liiaksi vaikeuttamaan, kiinnostuskin eduskunnan tärkeää työtä kohtaan helposti hiipuu. Ja se on pahempi juttu kansanedustajille - ja kansanvallalle.