Pääkirjoitus 10.2.2001:
Venäjän sijoitusilmasto muuttuu
vain perinpohjaisella remontilla

Venäjä tarvitsee kipeästi sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja. Muuten ei hyvään alkuun päässyttä talouden kasvua saada vakaalle pohjalle. Öljyn ja kaasun korkeat hinnat ovat antaneet vauhtia taloudelle, mutta mikään ei takaa, että hinnat pysyvät ylhäällä jatkuvasti.

Periaatteessa Venäjällä on olemassa edellytykset tuottoisalle investointitoiminnalle. Maassa on luonnonrikkauksia, halpaa maata sekä runsaasti hyvin koulutettua työvoimaa. Monet syyt aiheuttavat kuitenkin sen, että investointi-ilmasto on huono. Ulkomainen raha karttaa Venäjää suurien riskien vuoksi ja myös kotimainen raha hakeutuu mieluummin pois maasta.

Keskeinen investointihaluttomuuteen vaikuttava seikka on omistajuuden suojan heikkous. Yksityistetty omaisuus esimerkiksi voidaan määrätä palautettavaksi valtiolle vielä kymmenen vuoden päästäkin. Tällainen mahdollisuus ei luonnollisestikaan innosta panostamaan yritykseen täysipainoisesti.

Toinen sijoittajia pelottava tekijä on liike-elämään liittyvän lainsäädännön ja lain toimeenpanon epämääräisyys ja vajanaisuus. Vaikka lait olisivatkin olemassa, ei niiden toimeenpano ole mikään itsestäänselvyys. Oikeuden päätöksen jälkeen voittanut osapuoli joutuu usein itse vielä hoitamaan toimeenpanon, mikä saattaa viedä vuosia, jos onnistuu silloinkaan.

Pankkilaitoksen kehittymättömyys on niin ikään tekijä, joka saa niin liikemiehet kuin tavalliset ihmisetkin siirtämään rahansa ulkomaisiin pankkeihin, jossa ne ovat turvassa, toisin kuin kotimaassa. Kymmeniä miljardeja öljy- ja kaasutuloja on siirtynyt viime aikoina ulkomaille, sen sijaan, että ne olisi sijoitettu oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Presidentti Vladimir Putin ja maan hallitus ovat jatkuvasti luvanneet parantaa Venäjän investointi-ilmastoa, mutta juuri mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Pää uudistuksille näyttäisi nyt olevan avautumassa, kun duuma hyväksyi tammikuun lopulla ensimmäisessä käsittelyssä maareformia koskevan lain. Sen mukaan maata voisi ostaa ja myydä - kuitenkin maanviljelysmaata lukuun ottamatta. Lain uskotaan astuvan voimaan muutaman kuukauden sisällä ja se vaikuttanee ratkaisevasti investointien käynnistymiseen.

Yksi laki ei kuitenkaan sijoitusilmastoa muuta toiseksi. Sen lisäksi, että parannuksia on tehtävä omistajuussuojaan, lakien toimeenpanoon ja pankkitoimintaan, kehittämistä kaipaavat myös yritysetiikka sekä johtamistaidot. Näitä asioita ei muuteta hetkessä, joten sijoitusten niukkuudesta johtuva epävarmuus Venäjän taloudessa jatkunee vielä vuosia.