Pääkirjoitus 9.2.2001:
Tuotanto ja vienti kasvaa,
mutta odotukset hiipuvat

Maailmatalouden monet mittarit ennakoivat kasvuvauhdin tasaantuvan, pahimmillaan jopa taantumaksi. Yhdysvaltain talouskasvun dramaattisen nopean pysähtymisen vaikutuksia Eurooppaan ja Suomeen vielä arvaillaan. Ne tulevat, mutta laajuus ja voimakkuus nähdään myöhemmin.

Nordean ekonomistit arvioivat alkuviikolla, että maailman talouskasvun hidastuminen jää lyhyehköksi. Heidän mukaansa kokonaistuotannon kasvu vauhdittuu uudelleen ensi vuonna. Suomen talouskasvun ennakoidaan kasvavan nopeana, vaikka kasvu hidastuukin tänä vuonna 4,4 prosenttiin ja ensi vuonna neljään prosenttiin.

Viime vuosien huikeat kasvuluvut, etenkin elektroniikkateollisuudessa, josta todisteena on esimerkiksi Nokian viime vuoden tulos, ovat aiheuttaneet ehkä jossain mitassa vauhtisokeutta: vain kova kasvu on kasvua, kolme prosenttia tuntuu hitaalta menolta.

Teollisuuden odotukset vastaavat pääpiirteissään suhdannemuutosta, paras ja nopein kasvu on taakse jäänyttä. Odotukset heikkenivät koko viime vuoden, vaikka esimerkiksi viime vuoden kolmannella neljänneksellä tahkottiin täysillä. Olennaista barometrissa on, että kolme neljästä yrityksestä arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan.

Vaikka odotukset ovat heikentyneet, teollisuus arvioi tuotannon ja viennin kasvun jatkuvan alkuvuonna hyvän kilpailukyvyn siivittämänä. Pula kapasiteetista tai ammattitaitoisesta työvoimasta ei enää ole yleinen tuotannon rajoite. Teollisuuden palveluyrityksissä sen sijaan on yhä pulaa osaavista tekijöistä.

Lounaisessa Suomessa odotukset ovat jossain määrin maan keskiarvoa korkeammalla. Tuotanto on kasvanut, kapasiteettia on sopivasti ja kannattavuus on aiempaa parempi. Tilauskirjat ovat tosin ohentuneet, mutta yhä tilauksia on himpun verran enemmän kuin normaalisti. Vielä loppukesällä maakunnan odotukset olivat varovaisemmat kuin maan keskiarvo. Nyt ollaan optimistisempia.

Työllisyyden kannalta tilanne on edelleen hyvä. Teollisuudessa oli työvoimaa vuoden lopussa selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Työvoiman määrä kasvoi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Odotusten heikkenemisestä huolimatta moni yritys kasvattaa alkuvuonnakin työvoimaansa. Työllisyyden paraneminen vahvistaa osaltaan kotimaista kysyntää.

Lounais-Suomessa tilanne on vastaava. Väkeä on palkattu lisää viime kuukausina ja työvoiman määrä on suurempi kuin edellisvuonna. Kehitys on vastannut jokseenkin odotuksia ja henkilökuntaa palkataan alkuvuonna lisää.

Maamme taloudellinen tilanne ja näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen kohtuullisen vakaat. Teollisuuden investoinnit olivat viime vuonna osin suuremmat kuin edellisvuonna. Vuoden kuluttua investointien arvioidaan olevan samalla tasolla kuin nyt. Myös kannattavuuden paraneminen on jatkunut.

Teollisuuden suhdannebarometri on jokseenkin osuvasti kuvannut talouden muutoksia. Sen nojalla voi arvioida myös, että odotukset paranevat kuluvana vuonna. Epävarmuustekijöitäkin on, esimerkiksi inflaatiota vauhdittava öljynhinta.