Veli Junttilan Suomi 1951 -kolumni:
Kansanpuolue perustettiin

Helmikuun 4. päivänä 1951 edistyspuolueen äänenkannattaja Turun Sanomat kertoi tärkeän uutisen: Kansallinen Edistyspuolue ja Itsenäinen Keskiluokka ovat lopettaneet toimintansa ja Suomen Kansanpuolue on perustettu. Uuden puolueen syntyyn tarvittavat kokoukset oli pidetty edellisenä päivänä Helsingissä.

Uutinen ei ollut kovin yllättävä, sillä nämä keskiryhmät olivat eläneet sovussa, mm. vaaliliitossa syksyn 1950 kunnallisvaaleissa.

Puolueen puheenjohtajaksi valittiin professori Eino Saari ja varapuheenjohtajaksi professori Esa Kaitila, Itsenäisen Keskiluokan (IK) puheenjohtaja.

Turulla oli puolueessa vahva edustus: Puoluetoimikuntaan tulivat Irma Karvikko ja Harras Kyttä ja puoluevaltuustoon Uuti Palaja ja Väinö Jaakkola.

Perustamisjulistus korosti poliittisesti yhtenäisen ja voimakkaan keskustan merkitystä yhteistyökykyisenä ryhmänä. Perimmältään oli tavoitteena sisäpoliittisesti silloista paljon yhtenäisemmän kansakunnan luominen.

Perustamisuutiset osuivat marsalkka Carl Gustaf Mannerheimin hautajaispäivän lehteen. Puheenjohtaja Saari otti Mannerheimin perinnön uuden yhtenäisyyden keulakuvaksi: Mannerheim oli edustanut lujan yhteenkuuluvaisuuden ja kaikille yhteisen isänmaan tarvitseman rakkauden epäitsekästä henkeä.

"Erityisesti nykyisenä hetkenä hänen muistonsa varoittaa meitä vaipumasta aineellisten ryhmäpyyntöjen orjuuteen jaa kehoittaa meitä kohottamaan katseemme hetken ja omien pienten etujemme ohitse suurempiin yhteisiin päämääriin."

Helsingin Sanomat oli pohjustanut uutta puoluetta perustamispäivän lehdessä. Lehti näki IK:n, joka oli muodostettu varsinaiseksi puolueeksi vasta syksyllä 1950, myönteisenä ja koko poliittisen keskustan voimia koonneena ryhmittymänä. Totta olikin, että IK oli - Olavi Borgin mukaan - jopa kantava voima uuden puolueen syntymiselle.

Kokoomus oli pitänyt IK:ta porvarillisten voimien hajottajana. Turun Sanomat piti arvokkaana asiana sitä, että uusi ryhmittymä "on koonnut huomattavia keskiryhmien joukkoja".

Irma Karvikko kertoi Turun Sanomissa myös muita motiiveja: Kansan eheytymistä tarvitaan, koska maailmantilanne on äärimmäisen epävarma ja "kommunismi nostaa yhä uhkaavammin päätään ja valmistautuu ratkaisevaan taisteluun kansamme sielusta".

Uuden nimen saaneella edistyksellä oli pitkät ja kunniakkaat perinteet. Puolue syntyi suomalaisen puolueen nuorsuomalaisena siipenä 1800-luvun loppupuolella. Sortokausina se kävi etulinjassa passiivista vastarintaa venäläistä sortoa vastaan ja erosi jyrkästi vanhasuomalaisesta myöntyväisyyspolitiikasta.

Kansalaissodan jälkeen vanhasuomalaisista, jotka olivat kannattaneet monarkiaa, syntyi kokoomuspuolue. Nuorsuomalaiset - saksalaissuuntauksen vastustajat ja tasavaltalaiset - ryhmittyivät edistyspuolueeksi.

Kansanpuolueen perustamisen pontimena oli Ruotsin esimerkki. Ruotsissa voimansa koonneet keskiryhmät olivat nostaneet Kansanpuolueen edustajaluvun 26:sta 57:ään vuoden 1948 vaaleissa.

Meillä taas veljespuolueen edustajaluku oli 1948 vaaleissa pudonnut yhdeksästä viiteen. Innostusta antoi kuitenkin 1950 kunnallisvaalien tulos, mm. Turussa kasvu kokoomuksen kokoiseksi valtuustoryhmäksi.

Turun Sanomat totesi puolueen perustamisen aikaan keskiluokan valtavan kasvun, mutta valitti näiden sen poliittisen vaikutusvallan vähäisyyttä ja voimien hajoamista eri puolueisiin.

TS:n mukaan keskiluokat olivat merkittävästi vahvistuneet samaan aikaan 1915-1945, jolloin väkiluku oli kasvanut 30 prosentilla.

Kansakoulun opettajien luku oli kasvanut 130 prosentilla ja teollisuuden toimihenkilöiden 290 prosentilla, posti- ja lennätinvirkailijoiden 300 prosentilla ja myös liikeväen ja virkamiesten useilla sadoilla prosenteilla.

Keskiryhmät eivät turhaan taistelleet. Uusi puolue ja huhtikuussa 1951 hyväksytty uusi ohjelma kasvattivat eduskuntaryhmän kaksikertaiseksi saman vuoden vaaleissa.
Kirjoittaja Veli Junttila on Turun Sanomien toimittaja.