Pääkirjoitus 3.2.
Eduskuntaa evästettiin ottamaan
köyhät ja syrjäytyneet huomioon

Eduskunnan kevätkaudesta on tulossa työntäyteinen. Edessä on myös aiheita, jotka herättävät taatusti vilkasta mielipiteenvaihtoa kuten samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistaminen, puolustusmäärärahat ja ydinvoima.

Perjantaina järjestetyissä valtiopäivien avajaisissa kansanedustajat saivat ohjeita ja evästystä työhönsä niin maallisen kuin kirkollisenkin vallan edustajilta. Puhemieheksi jälleen odotetusti valittu Riitta Uosukainen muistutti edustajille jo torstaina eduskunnan käynnistäessä toimintaansa, että "huono lintu pesänsä likaa". Viittaus oli ilmeisestikin tarkoitettu kansanedustajille, jotka ovat arvostelleet Uosukaisen tapaa jakaa puheenvuoroja. Tämänkaltaisilla huomautuksilla ei kuitenkaan rakenneta pohjaa toimivalle yhteistyölle.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen puolestaan kehotti kansanedustajia kirjoittamaan lait niin selkeiksi, "että niitä voidaan opettaa nuorille vaikka koulussa". Halonen muistutti, että eduskunnan oikeusasiamies on toistuvasti joutunut kiinnittämään huomiota lakien vaikeaselkoisuuteen. Presidentin kehotus on erittäin aiheellinen. Ehkä lainsäädännön määrän kasvu on aiheuttanut sen, että lakitesteihin jää luvattoman paljon epämääräisiä ilmauksia, ristiriitaisuuksia ja jopa suoranaisia virheitä.

Halonen totesi lisäksi, että tällä eduskuntakaudella saatetaan ottaa kantaa myös ydinvoimaan. Hän ei puuttunut itse asiaan, mutta kiinnitti huomiota välillisesti päätösprosessiin toteamalla, että neuvoa antavia kansanäänestyksiä on jatkossakin syytä käyttää säästeliäästi, koska monitahoisten asioiden yksinkertaistaminen ei ole helppoa. Kansanäänestystä on vaadittu viidennen ydinvoimalan rakentamisen yhteydessä.

Ennen varsinaisen työrupeaman alkua eduskunnassa järjestetään vielä tiistaina avauskeskustelu, jonka aiheeksi on valittu parlamentarismi ja uusi perustuslaki. Eduskunta olisi halunnut tiettävästi mieluummin keskustella hallituksen tulevista toimista, mutta pääministeri Paavo Lipponen oli selvittänyt nämä näkymät, jo alkuviikon tiedotustilaisuudessa.

Lipposen mukaan hallituksen tavoitteisiin kuuluu muun muassa köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta. Sama teema tuli esiin myös tasavallan presidentin avajaispuheessa sekä eduskunnan puhemiehen vastauspuheessa. Halonen kehotti omassa tekstissään paneutumaan siihen, miten parhaiten voidaan lievittää köyhyys- ja syrjäytyneisyysongelmaa. Uosukainen puolestaan haluaisi eduskunnan olevan heikkojen puolella. Tampereen piispa Juha Pihkala peräsi eduskunnalta arvopohdintaa.

Eduskuntaa on siten monelta taholta patistettu korjaamaan talouskasvun jalkoihin jääneen kansanosan asemaa. Eduskunnan päästyä työhönsä käsiksi nähdään, miten viesti on mennyt perille.